Zoznam vtákov na Slovensku: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 95 bajtov ,  pred 2 mesiacmi
čiastočné úpravy po hus siatinnú, pozornosť v ďalšom kroku vyžaduje jej poddruh serrirostris, vedený ako samostatný druh
(Začiatok rozsiahlej úpravy podľa novej platnej vyhlášky 170 rušiaca doterajšiu vyh. 24, aktualizácia prebieha u vedeckých názvov a spoločenskej hodnoty)
(čiastočné úpravy po hus siatinnú, pozornosť v ďalšom kroku vyžaduje jej poddruh serrirostris, vedený ako samostatný druh)
| [[stehlík hnedkavý]]
| align="right" | 1 000,00 €
|-
| ''Acanthis (Carduelis flammea/ Acanthis) flammea''
| [[stehlík čečetka]]/[[stehlík čečetavý]]
| align="right" | 920500,00 €
|-
| ''Acanthis (Carduelis) hornemanni / Acanthis hornemanni ''
| [[stehlík polárny]]/[[stehlík belavý]]
| align="right" | 1 840 000,00 €
|-
| '''''Accipiter brevipes'''''
| '''[[Jastrab krátkoprstý (Accipiter brevipes)|jastrab krátkoprstý]]'''
| align="right" | 9202 000,00 €
|-
| ''Accipiter gentilis''
| [[jastrab veľký]]/[[jastrab lesný]]
| align="right" | 3 2204 000,00 €
|-
| ''Accipiter nisus''
| [[jastrab krahulec]]
| align="right" | 1 8402 000,00 €
|-
| ''Acrocephalus agricola''
| [[trsteniarik roľný]]
| align="right" | 920500,00 €
|-
| ''Acrocephalus arundinaceus''
| [[trsteniarik veľký]]/[[trsteniarik škriekavý]]
| align="right" | 9201 000,00 €
|-
| ''Acrocephalus dumetorum''
| [[trsteniarik krovinový]]/[[trsteniarik krovinný]]
| align="right" | 2301 000,00 €
|-
| '''''Acrocephalus melanopogon'''''
| '''[[trsteniarik tamariškový]]/[[šašiniarik tenkozobý]]'''
| align="right" | 2 30010 000,00 €
|-
| '''''Acrocephalus paludicola'''''
| '''[[trsteniarik vodný]]'''
| align="right" | 3 2205 000,00 €
|-
| ''Acrocephalus palustris''
| [[trsteniarik obyčajný]]/[[trsteniarik spevavý]]
| align="right" | 230500,00 €
|-
| ''Acrocephalus scirpaceus''
| [[trsteniarik bahenný]]
| align="right" | 460500,00 €
|-
| ''Acrocephalus schoenobaenus''
| [[trsteniarik malý]]/[[trsteniarik pásikový]]
| align="right" | 460500,00 €
|-
| ''Actitis (Tringa) hypoleucos''
| [[kalužiačik malý]]/[[kalužiak riečny]]
| align="right" | 1 8402 000,00 €
|-
| ''Aegithalos caudatus''
| [[mlynárka dlhochvostá]]
| align="right" | 230500,00 €
|-
| '''''Aegolius funereus'''''
| '''[[pôtik kapcavý]]/[[kuvik kapcavý]]'''
| align="right" | 2 3003 000,00 €
|-
| '''''Aegypius monachus'''''
| '''[[sup tmavohnedý]]'''
| align="right" | 2 3005 000,00 €
|-
| ''Alauda arvensis''
| [[škovránok poľný]]
| align="right" | 230500,00 €
|-
| '''''Alcedo atthis'''''
| '''[[rybárik riečny]]'''
| align="right" | 1 8402 000,00 €
|-
| ''Anas acuta''
| [[kačica ostrochvostá]]
| align="right" | 2 3003 000,00 €
|-
| ''Anas clypeata''
| [[kačica lyžičiarka]]
| align="right" | 1 840,00 €
|-
| ''Anas crecca''
| [[kačica chrapka]]/[[kačica chrapkavá]]
| align="right" | 9202 000,00 €
|-
| ''Anas penelope''
| [[kačica hvizdárka]]/[[kačica hvízdavá]]
| align="right" | 920,00 €
|-
| ''Anas platyrhynchos''
| [[kačica divá]]
| align="right" | 230500,00 €
|-
| ''Anas querquedula''
| [[kačica chrapačka]]/[[kačica chrapľavá]]
| align="right" | 920,00 €
|-
| ''Anas strepera''
| [[kačica chripľavka]]/[[kačica chripľavá]]
| align="right" | 920,00 €
|-
| ''Anser albifrons''
| [[hus bieločelá]]
| align="right" | 1 3802 000,00 €
|-
| ''Anser anser''
| [[hus divá]]
| align="right" | 3 220 000,00 €
|-
| ''Anser brachyrhynchus''
| [[hus krátkozobá]]
| align="right" | 1 8402 000,00 €
|-
| '''''Anser erythropus'''''
| '''[[hus malá]]/[[hus piskľavá]]'''
| align="right" | 3 2205 000,00 €
|-
| ''Anser fabalis''
| [[hus siatinná]]
| align="right" | 1 1502 000,00 €
|-
| '''''Anthus campestris'''''
| '''[[ľabtuška poľná]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Anthus cervinus''
| '''''Aquila clanga'''''
| '''[[orol hrubozobý]]'''
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| '''''Aquila heliaca'''''
| '''[[orol kráľovský]]'''
| align="right" | 5  990,00 €
|-
| '''''Aquila chrysaetos'''''
| '''[[orol skalný]]'''
| align="right" | 4  610,00 €
|-
| '''''Aquila pennata (Hieraaetus pennatus)'''''
| '''[[orol malý]]/[[orol myšiakovitý]]'''
| align="right" | 5  990,00 €
|-
| '''''Aquila pomarina'''''
| '''[[orol krikľavý]]'''
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| ''Aquila nipalensis''
| [[orol stepný (Aquila nipalensis)]]
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| ''Aquila rapax''
| '''''Ardea (Egretta) alba'''''
| '''[[beluša veľká]]/[[volavka biela]]'''
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| ''Ardea cinerea''
| '''''Ardea purpurea'''''
| '''[[volavka purpurová]]'''
| align="right" | 4  610,00 €
|-
| '''''Ardeola ralloides'''''
| '''[[čaplička vlasatá]]/[[volavka vlasatá]]'''
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| ''Arenaria interpres''
| '''''Asio flammeus'''''
| '''[[myšiarka močiarna]]'''
| align="right" | 2  300,00 €
|-
| ''Asio otus''
| ''Athene noctua''
| [[kuvik obyčajný]]/[[kuvik plačlivý]]
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Aythya ferina''
| '''''Aythya nyroca'''''
| '''[[chochlačka bielooká]]'''
| align="right" | 5  990,00 €
|-
| ''Bombycilla garrulus''
| '''''Botaurus stellaris'''''
| '''[[bučiak veľký]]/[[bučiak trsťový]]'''
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| ''Branta bernicla''
| '''''Branta leucopsis'''''
| '''[[bernikla bielolíca]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Branta ruficollis'''''
| '''[[bernikla červenokrká]]/[[červenokrčka pestrá]]'''
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| '''''Bubo bubo'''''
| '''[[výr skalný]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Bubulcus ibis''
| '''''Burhinus oedicnemus'''''
| '''[[ležiak úhorový]]/[[ležiak obyčajný]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Buteo buteo''
| '''''Buteo rufinus'''''
| '''[[myšiak hrdzavý]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Calandrella brachydactyla'''''
| '''[[škovránka krátkoprstá]]/[[škovránok krátkoprstý]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Calcarius lapponicus''
| '''''Caprimulgus europaeus'''''
| '''[[lelek lesný]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Carduelis cannabina / Linaria cannabina''
| [[stehlík obyčajný]]/[[stehlík pestrý]]
| align="right" | 230,00 €
|-
| ''Carduelis flammea/ Acanthis flammea''
| [[stehlík čečetka]]/[[stehlík čečetavý]]
| align="right" | 460,00 €
|-
| ''Carduelis chloris''
| ''Carduelis flavirostris / Linaria flavirostris''
| [[stehlík horský]]
| align="right" | 460,00 €
|-
| ''Carduelis hornemanni / Acanthis hornemanni ''
| [[stehlík polárny]]/[[stehlík belavý]]
| align="right" | 460,00 €
|-
| '''''Ciconia ciconia'''''
| '''[[bocian biely]]'''
| align="right" | 2  300,00 €
|-
| '''''Ciconia nigra'''''
| '''[[bocian čierny]]'''
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| ''Cinclus cinclus''
| '''''Circaetus gallicus'''''
| '''[[hadiar krátkoprstý]]'''
| align="right" | 4  610,00 €
|-
| '''''Circus aeruginosus'''''
| '''[[kaňa močiarna]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Circus cyaneus'''''
| '''[[kaňa sivá]]'''
| align="right" | 2  300,00 €
|-
| '''''Circus macrourus'''''
| '''[[kaňa stepná]]'''
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| '''''Circus pygargus'''''
| '''[[kaňa popolavá]]'''
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| ''Clamator glandarius''
| ''Columba oenas''
| [[holub plúžik]]
| align="right" | 1  380,00 €
|-
| ''Columba palumbus''
| '''''Coracias garrulus'''''
| '''[[krakľa belasá]]'''
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| ''Corvus corax''
| '''''Crex crex'''''
| '''[[chrapkáč poľný]]/[[chriašteľ poľný]]'''
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| ''Cuculus canorus''
| '''''Cygnus columbianus (Cygnus bewickii)'''''
| '''[[labuť malá]]/[[labuť tundrová]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Cygnus cygnus'''''
| '''[[labuť spevavá]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Cygnus olor''
| '''''Dendrocopos leucotos'''''
| '''[[ďateľ bielochrbtý]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Dendrocopos major''
| '''''Dendrocopos medius'''''
| '''[[ďateľ prostredný]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Dendrocopos minor''
| '''''Dendrocopos syriacus'''''
| '''[[ďateľ hnedkavý]]'''
| align="right" | 1  380,00 €
|-
| '''''Dryocopus martius'''''
| '''[[tesár čierny]]/[[ďateľ čierny]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Egretta garzetta'''''
| '''[[beluša malá]]/[[volavka striebristá]]'''
| align="right" | 4  610,00 €
|-
| ''Emberiza cia''
| [[strnádka cia]]/[[strnádka ciavá]]
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Emberiza (Miliaria) calandra''
| '''''Emberiza hortulana'''''
| '''[[strnádka záhradná]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Emberiza melanocephala''
| '''''Falco biarmicus'''''
| '''[[sokol laner]]/[[sokol tmavý]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Falco columbarius'''''
| '''[[sokol kobec]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Falco cherrug'''''
| '''[[sokol rároh]]'''
| align="right" | 5  530,00 €
|-
| '''''Falco naumanni'''''
| '''[[sokol bielopazúravý]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Falco peregrinus'''''
| '''[[sokol sťahovavý]]'''
| align="right" | 5  530,00 €
|-
| ''Falco subbuteo''
| [[sokol lastovičiar]]
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Falco tinnunculus''
| '''''Falco vespertinus'''''
| '''[[sokol kobcovitý]]/[[sokol červenonohý]]'''
| align="right" | 5  530,00 €
|-
| '''''Ficedula albicollis'''''
| '''''Ficedula parva'''''
| '''[[muchárik malý]]/[[muchárik červenohrdlý]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Fringilla coelebs''
| '''''Gallinago media'''''
| '''[[močiarnica tichá]]/[[močiarnica lúčna]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Gallinula chloropus''
| '''''Gavia arctica'''''
| '''[[potáplica stredná]]/[[potáplica severská]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Gavia immer'''''
| '''[[potáplica veľká]]/[[potáplica ľadová]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Gavia stellata'''''
| '''[[potáplica malá]]/[[potáplica štíhlozobá]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Gelochelidon nilotica'''''
| '''[[rybárka krátkozobá]]/[[rybár krátkozobý]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Glareola nordmanni''
| '''''Glareola pratincola'''''
| '''[[prieložník stepný]]/[[prieložník obyčajný]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Glaucidium passerinum'''''
| '''[[kuvičok vrabčí]]/[[kuvik vrabčí]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Grus grus'''''
| '''[[žeriav popolavý]]'''
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| ''Grus virgo''
| [[žeriav stepný]]/[[žeriavec stepný]]
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Gyps fulvus'''''
| '''[[sup bielohlavý]]'''
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| ''Haematopus ostralegus''
| '''''Haliaeetus albicilla'''''
| '''[[orliak morský]]'''
| align="right" | 5  990,00 €
|-
| '''''Himantopus himantopus'''''
| '''[[šišila bocianovitá]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Hippolais icterina''
| '''''Hydroprogne (Sterna) caspia'''''
| '''[[čegrava veľkozobá]]/[[rybár veľkozobý]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Charadrius (Eudromias) morinellus'''''
| '''[[kulík vrchovský]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Charadrius alexandrinus''
| '''''Chlamydotis macqueenii (undulata)'''''
| '''[[drop hrivnatý]]'''
| align="right" | 4  610,00 €
|-
| '''''Chlidonias hybridus'''''
| '''[[čorík bahenný]]/[[rybár bahenný]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Chlidonias leucopterus''
| [[čorík bielokrídly]]/[[rybár bielokrídly]]
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Chlidonias niger'''''
| '''[[čorík čierny]]/[[rybár čierny]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Chroicocephalus (Larus) ridibundus''
| '''''Ichthyaetus (Larus) melanocephalus'''''
| '''[[čajka čiernohlavá]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Ixobrychus minutus'''''
| '''[[bučiačik močiarny]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Jynx torquilla''
| '''''Lanius collurio'''''
| '''[[strakoš obyčajný]]/[[strakoš červenochrbtý]]'''
| align="right" | 1  380,00 €
|-
| ''Lanius excubitor''
| '''''Lanius minor'''''
| '''[[strakoš kolesár]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Lanius senator''
| [[strakoš červenohlavý]]
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| ''Larus argentatus''
| '''''Limosa lapponica'''''
| '''[[brehár hrdzavý]]'''
| align="right" | 2  300,00 €
|-
| ''Limosa limosa''
| [[brehár čiernochvostý]]
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Locustella fluviatilis''
| '''''Lullula arborea'''''
| '''[[škovránik stromový]]/[[škovránok stromový]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Luscinia luscinia''
| '''''Luscinia svecica'''''
| '''[[slávik modrák]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Lymnocryptes minimus''
| [[močiarnička tichá]]/[[sluka malá]]
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Lyrurus (Tetrao) tetrix'''''
| '''[[tetrov hoľniak]]'''
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| ''Mareca(Anas )penelope''
| [[kačica hvizdárka]]/[[kačica hvízdavá]]
| align="right" | 4601 000,00 €
|-
| ''Mareca(Anas )strepera''
| [[kačica chripľavka]]/[[kačica chripľavá]]
| align="right" | 4601 000,00 €
|-
| ''Melanitta fusca''
| '''''Mergellus (Mergus) albellus'''''
| '''[[potápač malý]]/[[potápač biely]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Mergus merganser''
| ''Merops apiaster''
| [[včelárik zlatý]]
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Microcarbo pygmeus (Phalacrocorax pygmeus)'''''
| '''[[kormorán malý]]'''
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| '''''Milvus migrans'''''
| '''[[haja tmavá]]'''
| align="right" | 4  610,00 €
|-
| '''''Milvus milvus'''''
| '''[[haja červená]]'''
| align="right" | 4  610,00 €
|-
| ''Monticola saxatilis''
| [[skaliar pestrý]]
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| ''Monticola solitarius''
| [[skaliar modrý]]
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Montifringilla nivalis''
| '''''Neophron percnopterus'''''
| '''[[zdochlinár biely]]/[[sup biely]]'''
| align="right" | 2  300,00 €
|-
| ''Netta rufina''
| [[hrdzavka potápavá]]
| align="right" | 2  300,00 €
|-
| ''Nucifraga caryocatactes''
| ''Numenius arquata''
| [[hvizdák veľký]]
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| ''Numenius phaeopus''
| [[hvizdák malý]]/[[hvizdák pásavohlavý]]
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Numenius tenuirostris'''''
| '''[[hvizdák tenkozobý]]'''
| align="right" | 5  990,00 €
|-
| '''''Nyctea scandiaca'''''
| '''[[belaňa tundrová]]/[[sova snežná]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Nycticorax nycticorax'''''
| '''[[chavkoš nočný]]/[[bučiak nočný]]'''
| align="right" | 2  300,00 €
|-
| ''Oenanthe deserti''
| '''''Otis tarda'''''
| '''[[drop veľký]]/[[drop fúzatý]]'''
| align="right" | 5  990,00 €
|-
| ''Otus scops''
| [[výrik lesný]]
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| '''''Oxyura leucocephala'''''
| '''[[potápnica bielohlavá]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Parus major''
| '''''Pandion haliaetus'''''
| '''[[kršiak rybár]]/[[kršiak rybožravý]]'''
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| ''Panurus biarmicus''
| [[fúzatka trstinová]]/[[fúzatka trsťová]]
| align="right" | 1  380,00 €
|-
| ''Passer domesticus''
| '''''Pelecanus crispus'''''
| '''[[pelikán kučeravý]]'''
| align="right" | 4  610,00 €
|-
| '''''Pelecanus onocrotaulus'''''
| '''[[pelikán ružový]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Perdix perdix''
| '''''Pernis apivorus'''''
| '''[[včelár lesný]]'''
| align="right" | 2  300,00 €
|-
| ''Phalacrocorax aristotelis''
| '''''Phalaropus lobatus'''''
| '''[[lyskonoh úzkozobý]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Philomachus pugnax'''''
| '''''Picoides tridactylus'''''
| '''[[ďubník trojprstý]]/[[ďateľ trojprstý]]'''
| align="right" | 2  300,00 €
|-
| '''''Picus canus'''''
| '''[[žlna sivá]]'''
| align="right" | 1  380,00 €
|-
| ''Picus viridis''
| '''''Platalea leucorodia'''''
| '''[[lyžičiar biely]]'''
| align="right" | 4  610,00 €
|-
| ''Plectrophenax nivalis''
| '''''Plegadis falcinellus'''''
| '''[[ibisovec hnedý]]/[[ibis hnedý]]'''
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| '''''Pluvialis apricaria'''''
| '''[[kulík zlatý]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Pluvialis squatarola''
| [[kulík bledý]]
| align="right" | 1  380,00 €
|-
| '''''Podiceps auritus'''''
| '''[[potápka ušatá]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Podiceps cristatus''
| ''Podiceps grisegena''
| [[potápka červenokrká]]
| align="right" | 2  300,00 €
|-
| ''Podiceps nigricollis''
| '''''Porzana parva'''''
| '''[[chriašť malý]]/[[chriašteľ malý]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Porzana porzana'''''
| '''[[chriašť bodkovaný]]/[[chriašteľ bodkovaný]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Porzana pusilla'''''
| '''[[chriašť najmenší]]/[[chriašteľ najmenší]]'''
| align="right" | 2  300,00 €
|-
| ''Prunella atrogularis''
| [[vrchárka čiernohrdlá]]
| align="right" | 1  380,00 €
|-
| ''Prunella collaris''
| [[vrchárka červenkavá]]
| align="right" | 1  380,00 €
|-
| ''Prunella modularis''
| '''''Recurvirostra avosetta'''''
| '''[[šabliarka modronohá]]'''
| align="right" | 2  300,00 €
|-
| ''Regulus ignicapillus''
| ''Scolopax rusticola''
| [[sluka hôrna]]/[[sluka lesná]]
| align="right" | 1  380,00 €
|-
| ''Serinus serinus''
| ''Somateria mollissima''
| [[kajka morská]]
| align="right" | 1  380,00 €
|-
| ''Spatula (Anas) clypeata''
| [[kačica lyžičiarka]]
| align="right" | 3 000,00 €
|-
| ''AnasSpatula (Anas)querquedula''
| [[kačica chrapačka]]/[[kačica chrapľavá]]
| align="right" | 2 000,00 €
 
|-
| ''Stercorarius longicaudus''
| '''''Sterna hirundo'''''
| '''[[rybár riečny]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Sterna paradisaea'''''
| '''[[rybár dlhochvostý]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Sternula (Sterna) albifrons'''''
| '''[[rybár malý]]'''
| align="right" | 2  300,00 €
|-
| ''Streptopelia decaocto''
| '''''Strix uralensis'''''
| '''[[sova dlhochvostá]]'''
| align="right" | 2  300,00 €
|-
| ''Sturnus vulgaris''
| '''''Surnia ulula'''''
| '''[[krahuľa hôrna]]/[[kuvik krahuľcovitý]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Sylvia atricapilla''
| '''''Sylvia nisoria'''''
| '''[[penica jarabá]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Syrrhaptes paradoxus''
| '''''Tadorna ferruginea'''''
| '''[[kazarka hrdzavá]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Tadorna tadorna''
| [[kazarka pestrá]]
| align="right" | 1  380,00 €
|-
| ''Tachybaptus ruficollis''
| '''''Tetrao urogallus'''''
| '''[[hlucháň hôrny]]/[[tetrov hlucháň]]'''
| align="right" | 4  610,00 €
|-
| '''''Tetrastes (Bonasa) bonasia'''''
| '''[[jariabok hôrny]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Tetrax tetrax'''''
| '''[[drop malý]]/[[drop obojkový]]'''
| align="right" | 5  990,00 €
|-
| '''''Thalasseus (Sterna) sandvicensis'''''
| '''[[rybár sivý]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Tichodroma muraria''
| [[murárik červenokrídly]]
| align="right" | 3  220,00 €
|-
| ''Tringa erythropus''
| [[kalužiak tmavý]]
| align="right" | 1  380,00 €
|-
| '''''Tringa glareola'''''
| '''[[kalužiak močiarny]]'''
| align="right" | 1  380,00 €
|-
| ''Tringa nebularia''
| [[kalužiak sivý]]
| align="right" | 1  380,00 €
|-
| ''Tringa ochropus''
| [[kalužiak perlavý]]
| align="right" | 1  380,00 €
|-
| ''Tringa stagnatilis''
| [[kalužiak štíhly]]
| align="right" | 1  380,00 €
|-
| ''Tringa totanus''
| [[kalužiak červenonohý]]
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Troglodytes troglodytes''
| ''Tyto alba''
| [[plamienka driemavá]]
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Upupa epops''
| [[dudok chochlatý]]
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Vanellus gregarius (Chettusia gregaria)''
| [[cíbik stepný]]
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| ''Vanellus vanellus''
| ''Xema sabini''
| [[čajka vidlochvostá]]
| align="right" | 1  840,00 €
|-
| '''''Xenus cinereus'''''
| '''[[brodník sivý]]/[[kalužiak obrátenozobý]]'''
| align="right" | 1  840,00 €
|}
 
# Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
# Druhy uvedené v tejto tabuľke sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.<ref>{{citácia elektronického dokumentu|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/158/|titul=Vyhláška č. 158/2014 Z. z.|dátum prístupu=28.05.2016}}</ref>
# Spoločenská hodnota bola aktualizovaná Vyhláškou č. 170/2021.<ref name="vyhl170">{{citácia elektronického dokumentu|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/170/20210601/|titul=Vyhláška č. 170/2021 Z. z.|dátum prístupu=23.06.2021}}</ref>
# Spoločenská hodnota sa zvyšuje trojnásobne, ak sa druh vyskytuje v chránenom území.<ref name="vyhl170" />
 
 
== Zdroj ==
* [https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/170/20210601 Vyhláška č. 170/2021 Z. z.]
* [https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/158/ Vyhláška č. 158/2014 Z. z.]