Kolektívna imunita: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 49 bajtov ,  pred 2 mesiacmi
chýba zhrnutie úprav
Ak bola v populácii dostatočne dlho vytvorená a udržiavaná kolektívna imunita, choroba sa nevyhnutne odstráni{{--}}už nedochádza ani len k ojedinelým prenosom.<ref name="ska">{{Citácia knihy|url=https://books.google.com/books?id=2rnPItVn_oEC&pg=PA58|isbn=978-1118308646}}<cite class="citation book cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFSomervilleKumaranAnderson2012">Somerville M, Kumaran K, Anderson R (2012). [https://books.google.com/books?id=2rnPItVn_oEC&pg=PA58 ''Public Health and Epidemiology at a Glance'']. John Wiley & Sons. pp.&nbsp;58–59. [[Medzinárodné štandardné číslo knihy|ISBN]]&nbsp;[[Špeciálne: BookSources/978-1118308646|<bdi>978-1118308646</bdi>]]. [https://web.archive.org/web/20210501052832/https://books.google.com/books?id=2rnPItVn_oEC&pg=PA58 Archived] from the original on 1 May 2021<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">29 March</span> 2015</span>.</cite></ref> Ak sa eliminácia dosiahne na celom svete a počet prípadov sa trvalo zníži na nulu, potom možno chorobu vyhlásiť za úplne vyhubenú.<ref name="cliffsr">{{Citácia knihy|url=https://books.google.com/books?id=AqhDZkWJjPQC&pg=PA125|isbn=978-0199596614}}<cite class="citation book cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFCliffSmallman-Raynor2013">Cliff, Smallman-Raynor M (2013). [https://books.google.com/books?id=AqhDZkWJjPQC&pg=PA125 ''Oxford Textbook of Infectious Disease Control: A Geographical Analysis from Medieval Quarantine to Global Eradication'']. Oxford University Press. pp.&nbsp;125–36. [[Medzinárodné štandardné číslo knihy|ISBN]]&nbsp;[[Špeciálne: BookSources/978-0199596614|<bdi>978-0199596614</bdi>]]. [https://web.archive.org/web/20210501052850/https://books.google.com/books?id=AqhDZkWJjPQC&pg=PA125 Archived] from the original on 1 May 2021<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">29 March</span> 2015</span>.</cite></ref> Eradikáciu možno teda považovať za konečný účinok alebo konečný výsledok iniciatív v oblasti verejného zdravia na kontrolu šírenia infekčných chorôb - ich úplné vyhubenie.<ref name="cliffsr" /> <ref name="pmid21604922">{{Citácia periodika|doi=10.3109/00365548.2011.582247}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFKimJohnstoneLoeb2011">Kim TH, Johnstone J, Loeb M (September 2011). [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3171704 "Vaccine herd effect"]. ''Scandinavian Journal of Infectious Diseases''. '''43''' (9): 683–9. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.3109/00365548.2011.582247|10.3109/00365548.2011.582247]]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3171704 3171704]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21604922 21604922].</cite></ref>
 
Medzi výhody eradikácie patrí postupné celkové odstránenie [[Choroba|chorobnosti]] a úmrtnosti spôsobenej touto chorobou, finančné úspory pre jednotlivcov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vlády a umožňuje použiť zdroje na kontrolu iných chorôb.<ref name="cliffsr">{{Citácia knihy|url=https://books.google.com/books?id=AqhDZkWJjPQC&pg=PA125|isbn=978-0199596614}}<cite class="citation book cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFCliffSmallman-Raynor2013">Cliff, Smallman-Raynor M (2013). [https://books.google.com/books?id=AqhDZkWJjPQC&pg=PA125 ''Oxford Textbook of Infectious Disease Control: A Geographical Analysis from Medieval Quarantine to Global Eradication'']. Oxford University Press. pp.&nbsp;125–36. [[Medzinárodné štandardné číslo knihy|ISBN]]&nbsp;[[Špeciálne: BookSources/978-0199596614|<bdi>978-0199596614</bdi>]]. [https://web.archive.org/web/20210501052850/https://books.google.com/books?id=AqhDZkWJjPQC&pg=PA125 Archived] from the original on 1 May 2021<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">29 March</span> 2015</span>.</cite></ref> K dnešnému dňu boli pomocou kolektívnej imunity a očkovania celosvetovo zlikvidované dve choroby: hovädzí mor a [[kiahne]].<ref name="pmid21427399">{{Citácia periodika|titul="Herd Immunity": A Rough Guide|doi=10.1093/cid/cir007|meno3=D. L.|priezvisko2=Eames|meno2=K.|priezvisko=Fine|meno=P.|jazyk=en|issn=1058-4838|url=https://academic.oup.com/cid/article-lookup/doi/10.1093/cid/cir007|strany=911–916|číslo=7|ročník=52|dátum prístupu=2021-09-10|dátum=2011-04-01|periodikum=Clinical Infectious Diseases|priezvisko3=Heymann}}</ref> <ref name="pmid21604922">{{Citácia periodika|doi=10.3109/00365548.2011.582247}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFKimJohnstoneLoeb2011">Kim TH, Johnstone J, Loeb M (September 2011). [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3171704 "Vaccine herd effect"]. ''Scandinavian Journal of Infectious Diseases''. '''43''' (9): 683–9. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.3109/00365548.2011.582247|10.3109/00365548.2011.582247]]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3171704 3171704]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21604922 21604922].</cite></ref> <ref>{{Citácia periodika|titul=The long journey: a brief review of the eradication of rinderpest: -EN- -FR- Un long cheminement : histoire en bref de l’éradication de la peste bovine -ES- El largo camino. Breve repaso a la erradicación de la peste bovina|url=https://doc.oie.int/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=31457|periodikum=Revue Scientifique et Technique de l'OIE|dátum=2012-12-01|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=31|číslo=3|strany=729–746|issn=0253-1933|doi=10.20506/rst.31.3.2157|meno=F.|priezvisko=Njeumi|meno2=W.D.|priezvisko2=Taylor|meno3=A.|priezvisko3=Diallo}}</ref> V súčasnosti prebieha úsilie o likvidáciu [[Detská obrna|detskej obrny]], ktoré sa spolieha na kolektívnu imunitu, aj keď to sťažujú občianske nepokoje a nedôvera v modernú medicínu.<ref name="pmid21427399">{{Citácia periodika|doi=10.1093/cid/cir007}}</ref> Povinné očkovanie môže byť prospešné v úsilí o eradikáciu chorôb len ak sa nechá zaočkovať dostatočný počet ľudí.<ref name="pmid19197342">{{Citácia periodika|titul=Social Contact Networks and Disease Eradicability under Voluntary Vaccination|url=https://dx.plos.org/10.1371/journal.pcbi.1000280|periodikum=PLoS Computational Biology|dátum=2009-02-06|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=5|číslo=2|strany=e1000280|issn=1553-7358|doi=10.1371/journal.pcbi.1000280|jazyk=en|meno=Ana|priezvisko=Perisic|meno2=Chris T.|priezvisko2=Bauch}}</ref> <ref name="pmid20667876">{{Citácia periodika|doi=10.1098/rspb.2010.1107|url=https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8298847/Nowak_VaccinationDilemma.pdf?sequence=1}}</ref> <ref>{{Citácia periodika|titul=Vaccine-preventable diseases in Europe: where do we stand?|url=http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1586/14760584.2014.933077|periodikum=Expert Review of Vaccines|dátum=2014-08|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=13|číslo=8|strany=979–987|issn=1476-0584|doi=10.1586/14760584.2014.933077|jazyk=en|meno=Sabine|priezvisko=Wicker|meno2=Helena C|priezvisko2=Maltezou}}</ref> <ref name="stubborn">{{Citácia knihy|titul=Proceedings of the 18th Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems. Volume 1|url=https://bookswww.googleworldcat.comorg/books?idoclc/894554191|rok=kZwvBQAAQBAJ&pg2014|miesto=PA1Cham|isbn=978-33191335913-319-13359-1}}</ref>
 
== Problém čierneho pasažiera (superšíriteľa) ==
Kolektívna imunita je veľmi citlivá na existenciu tzv. čierneho pasažiera (angl. free rider = voľný jazdec).<ref name="Barrett2014">{{Citácia knihy|titul=Too global to fail : the World Bank at the intersection of national and global public policy in 2025|url=https://www.worldcat.org/oclc/880672282|rok=2014|miesto=Washington, DC|isbn=978-1-4648-0310-9|meno=J. W.|priezvisko=Evans}}</ref> Jedinci, ktorým chýba imunita, vrátane tých, ktorí sa rozhodli neočkovať sa, môžu zničiť už vytvorenú kolektívnu imunitu.<ref name="Barrett2014" /> Ako sa počet čiernych pasažierov v populácii zvyšuje, ohniská chorôb, ktorým sa dá predchádzať, sú stále častejšie a závažnejšie v dôsledku straty kolektívnej imunity.<ref name="pmid22926181">{{Citácia periodika|titul=The Role of Herd Immunity in Parents' Decision to Vaccinate Children: A Systematic Review|doi=10.1542/peds.2012-0140|meno3=S. M.|priezvisko2=Hendrix|meno2=K. S.|priezvisko=Quadri-Sheriff|meno=M.|jazyk=en|issn=0031-4005|url=http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2012-0140|strany=522–530|číslo=3|ročník=130|dátum prístupu=2021-09-10|dátum=2012-09-01|periodikum=PEDIATRICS|priezvisko3=Downs}}</ref> <ref name="pmid23584253">{{Citácia periodika|doi=10.4161/hv.24657}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFDubéLabergeGuayBramadat2013">Dubé E, Laberge C, Guay M, Bramadat P, Roy R, Bettinger J (August 2013). [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3906279 "Vaccine hesitancy: an overview"]. ''Human Vaccines & Immunotherapeutics''. '''9''' (8): 1763–73. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.4161/hv.24657|10.4161/hv.24657]]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3906279 3906279]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23584253 23584253].</cite></ref> <ref name="pmid23807359">{{Citácia periodika|doi=10.4161/hv.25250}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFRopeik2013">Ropeik D (August 2013). [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3906287 "How society should respond to the risk of vaccine rejection"]. ''Human Vaccines & Immunotherapeutics''. '''9''' (8): 1815–8. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.4161/hv.25250|10.4161/hv.25250]]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3906287 3906287]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23807359 23807359].</cite></ref> <ref name="pmid20667876">{{Citácia periodika|doi=10.1098/rspb.2010.1107|url=https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8298847/Nowak_VaccinationDilemma.pdf?sequence=1}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFFuRosenbloomWangNowak2011">Fu F, Rosenbloom DI, Wang L, Nowak MA (January 2011). [https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8298847/Nowak_VaccinationDilemma.pdf?sequence=1 "Imitation dynamics of vaccination behaviour on social networks"] <span class="cs1-format">(PDF)</span>. ''Proceedings. Biological Sciences''. '''278''' (1702): 42–9. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.1098/rspb.2010.1107|10.1098/rspb.2010.1107]]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2992723 2992723]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20667876 20667876]. [https://web.archive.org/web/20181104170304/https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8298847/Nowak_VaccinationDilemma.pdf?sequence=1 Archived] <span class="cs1-format">(PDF)</span> from the original on 4 November 2018<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">4 November</span> 2018</span>.</cite></ref> <ref name="stubborn">{{Citácia knihy|url=https://books.google.com/books?id=kZwvBQAAQBAJ&pg=PA1|isbn=978-3319133591}}<cite class="citation book cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFFukudaTanimoto2014">Fukuda E, Tanimoto J (2014). [https://books.google.com/books?id=kZwvBQAAQBAJ&pg=PA1 ''Impact of Stubborn Individuals on a Spread of Infectious Disease under Voluntary Vaccination Policy'']. Springer. pp.&nbsp;1–10. [[Medzinárodné štandardné číslo knihy|ISBN]]&nbsp;[[Špeciálne: BookSources/978-3319133591|<bdi>978-3319133591</bdi>]]. [https://web.archive.org/web/20210501053012/https://books.google.com/books?id=kZwvBQAAQBAJ&pg=PA1 Archived] from the original on 1 May 2021<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">30 March</span> 2015</span>.</cite></ref> Jednotlivci sa môžu rozhodnúť "jazdiť načierno" alebo váhať s očkovaním z rôznych dôvodov, vrátane presvedčenia, že očkovacie látky sú neúčinné,<ref name="pmid23744504" /> alebo obavy, že riziká súvisiace s očkovacími látkami sú väčšie ako riziká spojené s infekciou.<ref name="pmid21427399">{{Citácia periodika|doi=10.1093/cid/cir007}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFFineEamesHeymann2011">Fine P, Eames K, Heymann DL (April 2011). [[doi:10.1093/cid/cir007|"<span class="cs1-kern-left">"</span>Herd immunity": a rough guide"]]. ''Clinical Infectious Diseases''. '''52''' (7): 911–6. [[Digital Object Identifier|doi]]:<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[[doi:10.1093/cid/cir007|10.1093/cid/cir007]]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21427399 21427399].</cite></ref> <ref name="pmid23584253" /> <ref name="pmid23807359" /> <ref name="pmid23744504" /> Ďalšie dôvody môžu byť: nedôvera voči očkovacím látkam alebo predstaviteľom verejného zdravotníctva,<ref name="pmid23733039">{{Citácia periodika|titul=Public trust and vaccine acceptance-international perspectives|url=http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.4161/hv.24961|periodikum=Human Vaccines & Immunotherapeutics|dátum=2013-08-08|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=9|číslo=8|strany=1774–1778|issn=2164-5515|doi=10.4161/hv.24961|jazyk=en|meno=Sachiko|priezvisko=Ozawa|meno2=Meghan L|priezvisko2=Stack}}</ref> [[stádovité myslenie]] (ang. bandwagon effect) alebo [[Groupthink|skupinové myslenie]] (ang. [[groupthink]]), <ref name="pmid20667876" /> <ref>{{Citácia periodika|titul=Conscious Consideration of Herd Immunity in Influenza Vaccination Decisions|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0749379713002110|periodikum=American Journal of Preventive Medicine|dátum=2013-07|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=45|číslo=1|strany=118–121|doi=10.1016/j.amepre.2013.02.016|jazyk=en|meno=Andrew M.|priezvisko=Parker|meno2=Raffaele|priezvisko2=Vardavas|meno3=Christopher S.|priezvisko3=Marcum}}</ref> sociálne obmedzenia alebo tlak kolegov<ref name="pmid23744504">{{Citácia periodika|titul=The rise (and fall?) of parental vaccine hesitancy|url=http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.4161/hv.25085|periodikum=Human Vaccines & Immunotherapeutics|dátum=2013-08-08|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=9|číslo=8|strany=1755–1762|issn=2164-5515|doi=10.4161/hv.25085|jazyk=en|meno=Charitha|priezvisko=Gowda|meno2=Amanda F|priezvisko2=Dempsey}}</ref> a náboženské presvedčenie.<ref name="pmid23584253" /> Niektorí jedinci sa rozhodnú neočkovať sa, ak sú presvedčení, že miera zaočkovania ostatných, teda imúnnych je už podľa ich názoru dostatočná a práve ich očkovanie nemusí byť potrebné.<ref name="pmid21427399">{{Citácia periodika|doi=10.1093/cid/cir007}}</ref> <ref name="stubborn" />
 
== Kolektívna imunita, COVID, odmietanie očkovania a jeho dôsledky ==
 
== Mechanizmus ==
Jedinci, ktorí sú imúnni voči chorobe, pôsobia ako bariéra v šírení choroby, spomaľujú alebo predchádzajú jej prenosu na ostatných.<ref name="merrill">{{Citácia knihy|url=https://books.google.com/books?id=tV5LSztaS2wC&pg=PA68|isbn=978-1449645175}}<cite class="citation book cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFMerrill2013">Merrill RM (2013). [https://books.google.com/books?id=tV5LSztaS2wC&pg=PA68 ''Introduction to Epidemiology'']. Jones & Bartlett Publishers. pp.&nbsp;68–71. [[Medzinárodné štandardné číslo knihy|ISBN]]&nbsp;[[Špeciálne: BookSources/978-1449645175|<bdi>978-1449645175</bdi>]]. [https://web.archive.org/web/20210412052913/https://books.google.com/books?id=tV5LSztaS2wC&pg=PA68 Archived] from the original on 12 April 2021<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">29 March</span> 2015</span>.</cite></ref> Imunitu jednotlivca je možné získať prirodzene infekciou alebo umelými prostriedkami, ako je napríklad očkovanie.<ref name="merrill">{{Citácia knihy|url=https://books.google.com/books?id=tV5LSztaS2wC&pg=PA68|isbn=978-1449645175}}</ref> Keď sa kritická časť populácie stane imúnnou, čo sa nazýva ''prah kolektívnej imunity'' (angl. HIT - Herd immunity threshold)<!-- alebo úroveň imunity stáda (HIL) -->, choroba v populácii už nemusí pretrvávať a prestáva byť [[Endemickosť|endemická]].<ref name="ska">{{Citácia knihy|url=https://books.google.com/books?id=2rnPItVn_oEC&pg=PA58|isbn=978-1118308646}}<cite class="citation book cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFSomervilleKumaranAnderson2012">Somerville M, Kumaran K, Anderson R (2012). [https://books.google.com/books?id=2rnPItVn_oEC&pg=PA58 ''Public Health and Epidemiology at a Glance'']. John Wiley & Sons. pp.&nbsp;58–59. [[Medzinárodné štandardné číslo knihy|ISBN]]&nbsp;[[Špeciálne: BookSources/978-1118308646|<bdi>978-1118308646</bdi>]]. [https://web.archive.org/web/20210501052832/https://books.google.com/books?id=2rnPItVn_oEC&pg=PA58 Archived] from the original on 1 May 2021<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">29 March</span> 2015</span>.</cite></ref> <ref name="pmid24175217">{{Citácia periodika|doi=10.5501/wjv.v1.i5.131}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFRodpothongAuewarakul2012">Rodpothong, P; Auewarakul, P (2012). [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3782273 "Viral evolution and transmission effectiveness"]. ''World Journal of Virology''. '''1''' (5): 131–34. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.5501/wjv.v1.i5.131|10.5501/wjv.v1.i5.131]]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3782273 3782273]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24175217 24175217].</cite></ref>
 
Teoretický základ pre kolektívnu imunitu všeobecne predpokladá, že vakcíny navodzujú dostatočnú imunitu, že populácie sa náhodne miešajú, že patogén sa nevyvíja tak, aby sa vyhol imunitnej odpovedi a že neexistuje žiadny iný ako ľudský [[vektor]] pre chorobu.<ref name="pmid21427399">{{Citácia periodika|doi=10.1093/cid/cir007}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFFineEamesHeymann2011">Fine P, Eames K, Heymann DL (April 2011). [[doi:10.1093/cid/cir007|"<span class="cs1-kern-left">"</span>Herd immunity": a rough guide"]]. ''Clinical Infectious Diseases''. '''52''' (7): 911–6. [[Digital Object Identifier|doi]]:<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[[doi:10.1093/cid/cir007|10.1093/cid/cir007]]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21427399 21427399].</cite></ref>
Primárnym spôsobom ako zvýšiť úroveň imunity v populácii, je očkovanie.<ref name="pmid21427399">{{Citácia periodika|doi=10.1093/cid/cir007}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFFineEamesHeymann2011">Fine P, Eames K, Heymann DL (April 2011). [[doi:10.1093/cid/cir007|"<span class="cs1-kern-left">"</span>Herd immunity": a rough guide"]]. ''Clinical Infectious Diseases''. '''52''' (7): 911–6. [[Digital Object Identifier|doi]]:<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[[doi:10.1093/cid/cir007|10.1093/cid/cir007]]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21427399 21427399].</cite></ref> <ref name="pmid22561998">{{Citácia periodika|doi=10.1097/QCO.0b013e328352f727}}</ref> Moderné vakcíny poskytujú ochranu oveľa bezpečnejším spôsobom ako prekonanie infekcie, pretože vakcíny spravidla nespôsobujú choroby, pred ktorými chránia a závažné nežiaduce účinky sú menej časté ako komplikácie spôsobené prekonaním infekcie.<ref>{{Citácia periodika|titul=Safety of Vaccines Used for Routine Immunization of US Children: A Systematic Review|doi=10.1542/peds.2014-1079|meno3=L.|priezvisko2=Das|meno2=L.|priezvisko=Maglione|meno=M. A.|jazyk=en|issn=0031-4005|url=http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2014-1079|strany=325–337|číslo=2|ročník=134|dátum prístupu=2021-09-10|dátum=2014-08-01|periodikum=PEDIATRICS|priezvisko3=Raaen}}</ref> <ref>{{Citácia periodika|titul=Vaccines for measles, mumps, rubella, and varicella in children|url=https://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD004407.pub4|periodikum=Cochrane Database of Systematic Reviews|dátum=2020-04-20|dátum prístupu=2021-09-10|doi=10.1002/14651858.CD004407.pub4|jazyk=en|meno=Carlo|priezvisko=Di Pietrantonj|meno2=Alessandro|priezvisko2=Rivetti|meno3=Pasquale|priezvisko3=Marchione}}</ref>
 
[[Imunitný systém]] nerozlišuje medzi prírodnými infekciami a očkovaním a [[Imunita (biológia)|na obidve tvorí aktívnu imunitnú odpoveď]], takže imunita vyvolaná očkovaním je podobná tej, ktorá by nastala pri ochorení a zotavovaní sa z choroby.<ref name="pville">{{Citácia knihy|edícia=Body systems edition/Third edition|titul=Fundamentals of microbiology. Body systems|url=https://bookswww.googleworldcat.comorg/books?idoclc/931864648|rok=Alz3BQAAQBAJ&pg2015|miesto=PA559Burlington, MA|isbn=978-12840571021-284-05710-2|meno=Jeffrey C.|priezvisko=Pommerville}}</ref> Na dosiahnutie kolektívnej imunity prostredníctvom očkovania sa výrobcovia vakcín zameriavajú na výrobu vakcín s nízkou chybovosťou, tak aby podporovali ich používanie.<ref name="pmid22561998">{{Citácia periodika|doi=10.1097/QCO.0b013e328352f727}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFRashidKhandakerBooy2012">Rashid H, Khandaker G, Booy R (June 2012). "Vaccination and herd immunity: what more do we know?". ''Current Opinion in Infectious Diseases''. '''25''' (3): 243–9. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.1097/QCO.0b013e328352f727|10.1097/QCO.0b013e328352f727]]. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22561998 22561998]. [[S2CID (identifikátor)|S2CID]]&nbsp;[https://api.semanticscholar.org/CorpusID:19197608 19197608].</cite></ref> Po úspešnom zavedení a rozšírenom používaní vakcíny je možné pozorovať prudký pokles výskytu chorôb, pred ktorými chráni, čo znižuje počet hospitalizácií a úmrtí spôsobených týmito chorobami.<ref>{{Citácia periodika|titul=Successes and challenges in varicella vaccine|doi=10.1177/2051013613515621|meno3=Vassiliki|priezvisko2=Giannouli|meno2=Georgia|priezvisko=Papaloukas|meno=Orestis|jazyk=en|issn=2051-0144|url=http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2051013613515621|strany=39–55|číslo=2|ročník=2|dátum prístupu=2021-09-10|dátum=2014-03|periodikum=Therapeutic Advances in Vaccines|priezvisko3=Papaevangelou}}</ref> <ref>{{Citácia periodika|titul=Nonspecific Effects of Vaccines and the Reduction of Mortality in Children|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0149291813000143|periodikum=Clinical Therapeutics|dátum=2013-02|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=35|číslo=2|strany=109–114|doi=10.1016/j.clinthera.2013.01.007|jazyk=en|meno=Frank|priezvisko=Shann}}</ref> <ref>{{Citácia periodika|titul=Haemophilus influenzae type b conjugate vaccines – A South African perspective|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0264410X12008754|periodikum=Vaccine|dátum=2012-09|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=30|strany=C52–C57|doi=10.1016/j.vaccine.2012.06.022|jazyk=en|meno=Adele|priezvisko=Visser|meno2=Anwar|priezvisko2=Hoosen}}</ref>
 
Za predpokladu, že vakcína je 100% účinná, potom v rovnici pre výpočet ''prahu kolektívnej imunity'' HIT môže byť použitá hladina očkovanie potrebná k eliminácii ochorenia označená ako ''V''<sub>c.</sub><ref name="pmid21427399">{{Citácia periodika|doi=10.1093/cid/cir007}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFFineEamesHeymann2011">Fine P, Eames K, Heymann DL (April 2011). [[doi:10.1093/cid/cir007|"<span class="cs1-kern-left">"</span>Herd immunity": a rough guide"]]. ''Clinical Infectious Diseases''. '''52''' (7): 911–6. [[Digital Object Identifier|doi]]:<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[[doi:10.1093/cid/cir007|10.1093/cid/cir007]]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21427399 21427399].</cite></ref> Očkovacie látky sú však zvyčajne nedokonalé, takže skutočná účinnosť, ''E'' očkovacej látky musí byť zohľadnená:
[[Category:CS1: long volume value]]</ref> Rýchlosť poklesu počtu prípadov závisí od ''R'' <sub>0</sub> choroby, pričom choroby s nižšími ''hodnotami R'' <sub>0</sub> majú prudší pokles.<ref name="pmid15627236" />
 
Vakcíny majú zo zdravotných dôvodov pre konkrétnu populáciu zvyčajne najmenej jednu kontraindikáciu, ale ak sú účinnosť aj pokrytie dostatočne vysoké, kolektívna imunita môže týchto jedincov chrániť.<ref name="pmid23910028">{{Citácia periodika|doi=10.3928/00904481-20130723-09}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFMunoz2013">Munoz FM (August 2013). "Maternal immunization: an update for pediatricians". ''Pediatric Annals''. '''42''' (8): 153–8. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.3928/00904481-20130723-09|10.3928/00904481-20130723-09]]. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23910028 23910028].</cite></ref> <ref name="pmid22773718">{{Citácia periodika|doi=10.3122/jabfm.2012.04.100274}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFWolfe2012">Wolfe RM (2012). [[doi:10.3122/jabfm.2012.04.100274|"Update on adult immunizations"]]. ''Journal of the American Board of Family Medicine''. '''25''' (4): 496–510. [[Digital Object Identifier|doi]]:<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[[doi:10.3122/jabfm.2012.04.100274|10.3122/jabfm.2012.04.100274]]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22773718 22773718].</cite></ref> <ref name="tulvar">{{Citácia knihy|edícia=Third edition|titul=The new public health|url=https://www.worldcat.org/oclc/900161290|rok=2014|miesto=Amsterdam|isbn=978-0-12-415767-5|meno=Theodore H.|priezvisko=Tulchinsky}}</ref> Účinnosť očkovacej látky je často, ale nie vždy, nepriaznivo ovplyvnená pasívnou imunitou<ref>{{Citácia periodika|titul=Measles outbreak in Europe: Susceptibility of infants too young to be immunized|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0264410X12010481|periodikum=Vaccine|dátum=2012-09|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=30|číslo=41|strany=5905–5913|doi=10.1016/j.vaccine.2012.07.035|jazyk=en|meno=E.|priezvisko=Leuridan|meno2=M.|priezvisko2=Sabbe|meno3=P.|priezvisko3=Van Damme}}</ref> <ref>{{Citácia periodika|titul=Vaccination of neonates: Problem and issues|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0264410X11019712|periodikum=Vaccine|dátum=2012-02|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=30|číslo=9|strany=1541–1559|doi=10.1016/j.vaccine.2011.12.047|jazyk=en|meno=Douglas C.|priezvisko=Hodgins|meno2=Patricia E.|priezvisko2=Shewen}}</ref> takže pri niektorých očkovacích látkach sa odporúčajú ďalšie dávky, zatiaľ čo iné sa podávajú až potom, čo jedinec stratí pasívnu imunitu.<ref name="tulvar">{{Citácia knihy|url=https://books.google.com/books?id=2hg2IxB9WngC&pg=PA163|isbn=978-0124157675}}</ref>
 
=== Pasívna imunita ===
Individuálnu imunitu je možné získať aj pasívne, keď sa [[Protilátka|protilátky]] proti patogénu prenášajú z jedného jedinca na druhého. K tomu môže dôjsť prirodzene, pričom [[Matka (biológia)|materské]] protilátky, predovšetkým protilátky [[imunoglobulín]]<nowiki/>u G, sa prenášajú cez placentu a v [[Mledzivo|mledzive]] plodom a novorodencom.<ref name="pmid20956021">{{Citácia periodika|titul=A review of immune transfer by the placenta|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0165037810003542|periodikum=Journal of Reproductive Immunology|dátum=2010-12|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=87|číslo=1-2|strany=14–20|doi=10.1016/j.jri.2010.08.062|jazyk=en|meno=T.M.|priezvisko=Chucri|meno2=J.M.|priezvisko2=Monteiro|meno3=A.R.|priezvisko3=Lima}}</ref> <ref>{{Citácia periodika|titul=IgG Placental Transfer in Healthy and Pathological Pregnancies|url=http://www.hindawi.com/journals/jir/2012/985646/|periodikum=Clinical and Developmental Immunology|dátum=2012|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=2012|strany=1–13|issn=1740-2522|doi=10.1155/2012/985646|jazyk=en|meno=Patricia|priezvisko=Palmeira|meno2=Camila|priezvisko2=Quinello|meno3=Ana Lúcia|priezvisko3=Silveira-Lessa}}</ref> Pasívnu imunitu je možné získať aj umelo, keď sa injekčne podajú protilátky zo [[Krvné sérum|séra]] alebo [[Krvná plazma|plazmy]] imunitnej osoby.<ref name="pville">{{Citácia knihy|url=https://books.google.com/books?id=Alz3BQAAQBAJ&pg=PA559|isbn=978-1284057102}}<cite class="citation book cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFPommerville2014">Pommerville JC (2014). [https://books.google.com/books?id=Alz3BQAAQBAJ&pg=PA559 ''Fundamentals of Microbiology: Body Systems Edition'']. Jones & Bartlett Publishers. pp.&nbsp;559–63. [[Medzinárodné štandardné číslo knihy|ISBN]]&nbsp;[[Špeciálne: BookSources/978-1284057102|<bdi>978-1284057102</bdi>]]. [https://web.archive.org/web/20210501053032/https://books.google.com/books?id=Alz3BQAAQBAJ&pg=PA559 Archived] from the original on 1 May 2021<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">30 March</span> 2015</span>.</cite></ref> <ref name="parija">{{Citácia knihy|edícia=Second edition|titul=Textbook of microbiology & immunology|url=https://bookswww.googleworldcat.comorg/books?idoclc/882243352|rok=bA9tAwAAQBAJ&pg2012|miesto=PA88New Delhi, India|isbn=978-813123624681-312-3624-6|meno=Subhash Chandra|priezvisko=Parija}}</ref>
 
Ochrana vytvorená z pasívnej imunity je okamžitá, ale klesá v priebehu týždňov až mesiacov, takže akýkoľvek príspevok ku kolektívnej imunite je dočasný.<ref name="ska">{{Citácia knihy|url=https://books.google.com/books?id=2rnPItVn_oEC&pg=PA58|isbn=978-1118308646}}<cite class="citation book cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFSomervilleKumaranAnderson2012">Somerville M, Kumaran K, Anderson R (2012). [https://books.google.com/books?id=2rnPItVn_oEC&pg=PA58 ''Public Health and Epidemiology at a Glance'']. John Wiley & Sons. pp.&nbsp;58–59. [[Medzinárodné štandardné číslo knihy|ISBN]]&nbsp;[[Špeciálne: BookSources/978-1118308646|<bdi>978-1118308646</bdi>]]. [https://web.archive.org/web/20210501052832/https://books.google.com/books?id=2rnPItVn_oEC&pg=PA58 Archived] from the original on 1 May 2021<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">29 March</span> 2015</span>.</cite></ref> <ref name="pville">{{Citácia knihy|url=https://books.google.com/books?id=Alz3BQAAQBAJ&pg=PA559|isbn=978-1284057102}}<cite class="citation book cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFPommerville2014">Pommerville JC (2014). [https://books.google.com/books?id=Alz3BQAAQBAJ&pg=PA559 ''Fundamentals of Microbiology: Body Systems Edition'']. Jones & Bartlett Publishers. pp.&nbsp;559–63. [[Medzinárodné štandardné číslo knihy|ISBN]]&nbsp;[[Špeciálne: BookSources/978-1284057102|<bdi>978-1284057102</bdi>]]. [https://web.archive.org/web/20210501053032/https://books.google.com/books?id=Alz3BQAAQBAJ&pg=PA559 Archived] from the original on 1 May 2021<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">30 March</span> 2015</span>.</cite></ref> <ref name="gph">{{Citácia knihy|edícia=Sixth edition|titul=Oxford textbook of global public health|url=https://www.worldcat.org/oclc/898086726|rok=2015|miesto=Oxford, United Kingdom|isbn=978-0-19-966175-6}}</ref> V prípade chorôb, ktoré sú obzvlášť závažné u plodov a novorodencov, ako je chrípka a tetanus, je možné imunizovať tehotné ženy s cieľom prenosu protilátok na dieťa.<ref name="pmid23910028">{{Citácia periodika|doi=10.3928/00904481-20130723-09}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFMunoz2013">Munoz FM (August 2013). "Maternal immunization: an update for pediatricians". ''Pediatric Annals''. '''42''' (8): 153–8. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.3928/00904481-20130723-09|10.3928/00904481-20130723-09]]. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23910028 23910028].</cite></ref> <ref>{{Citácia periodika|titul=Vaccines for women for preventing neonatal tetanus|url=https://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD002959.pub4|periodikum=Cochrane Database of Systematic Reviews|dátum=2015-07-06|dátum prístupu=2021-09-10|doi=10.1002/14651858.CD002959.pub4|jazyk=en|meno=Vittorio|priezvisko=Demicheli|meno2=Antonella|priezvisko2=Barale|meno3=Alessandro|priezvisko3=Rivetti}}</ref> <ref>{{Citácia periodika|titul=Vaccine-Preventable Diseases in Pregnancy|url=http://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-0032-1331032|periodikum=American Journal of Perinatology|dátum=2012-12-27|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=30|číslo=02|strany=089–098|issn=0735-1631|doi=10.1055/s-0032-1331032|jazyk=en|meno=Geeta|priezvisko=Swamy|meno2=Rebecca|priezvisko2=Garcia-Putnam}}</ref> Rovnakým spôsobom môžu vysokorizikové skupiny, u ktorých je väčšia pravdepodobnosť infekcie alebo u ktorých je väčšia pravdepodobnosť vzniku komplikácií spôsobených infekciou, dostávať protilátkové prípravky na prevenciu týchto infekcií alebo na zníženie závažnosti symptómov. <ref name="parija">{{Citácia knihy|url=https://books.google.com/books?id=bA9tAwAAQBAJ&pg=PA88|isbn=978-8131236246}}<cite class="citation book cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFParija2014">Parija SC (2014). [https://books.google.com/books?id=bA9tAwAAQBAJ&pg=PA88 ''Textbook of Microbiology & Immunology'']. Elsevier Health Sciences. pp.&nbsp;88–89. [[Medzinárodné štandardné číslo knihy|ISBN]]&nbsp;[[Špeciálne: BookSources/978-8131236246|<bdi>978-8131236246</bdi>]]. [https://web.archive.org/web/20210501053035/https://books.google.com/books?id=bA9tAwAAQBAJ&pg=PA88 Archived] from the original on 1 May 2021<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">30 March</span> 2015</span>.</cite></ref>
 
== Analýza nákladov a výnosov ==
7 153

úprav