Kolektívna imunita: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 1 735 bajtov ,  pred 1 mesiacom
Značka: editor wikitextu 2017
Ak bola v populácii dostatočne dlho vytvorená a udržiavaná kolektívna imunita, choroba sa nevyhnutne odstráni{{--}}už nedochádza ani len k ojedinelým prenosom.<ref name="ska">{{Citácia knihy|url=https://books.google.com/books?id=2rnPItVn_oEC&pg=PA58|isbn=978-1118308646}}<cite class="citation book cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFSomervilleKumaranAnderson2012">Somerville M, Kumaran K, Anderson R (2012). [https://books.google.com/books?id=2rnPItVn_oEC&pg=PA58 ''Public Health and Epidemiology at a Glance'']. John Wiley & Sons. pp.&nbsp;58–59. [[Medzinárodné štandardné číslo knihy|ISBN]]&nbsp;[[Špeciálne: BookSources/978-1118308646|<bdi>978-1118308646</bdi>]]. [https://web.archive.org/web/20210501052832/https://books.google.com/books?id=2rnPItVn_oEC&pg=PA58 Archived] from the original on 1 May 2021<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">29 March</span> 2015</span>.</cite></ref> Ak sa eliminácia dosiahne na celom svete a počet prípadov sa trvalo zníži na nulu, potom možno chorobu vyhlásiť za úplne vyhubenú.<ref name="cliffsr">{{Citácia knihy|url=https://books.google.com/books?id=AqhDZkWJjPQC&pg=PA125|isbn=978-0199596614}}<cite class="citation book cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFCliffSmallman-Raynor2013">Cliff, Smallman-Raynor M (2013). [https://books.google.com/books?id=AqhDZkWJjPQC&pg=PA125 ''Oxford Textbook of Infectious Disease Control: A Geographical Analysis from Medieval Quarantine to Global Eradication'']. Oxford University Press. pp.&nbsp;125–36. [[Medzinárodné štandardné číslo knihy|ISBN]]&nbsp;[[Špeciálne: BookSources/978-0199596614|<bdi>978-0199596614</bdi>]]. [https://web.archive.org/web/20210501052850/https://books.google.com/books?id=AqhDZkWJjPQC&pg=PA125 Archived] from the original on 1 May 2021<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">29 March</span> 2015</span>.</cite></ref> Eradikáciu možno teda považovať za konečný účinok alebo konečný výsledok iniciatív v oblasti verejného zdravia na kontrolu šírenia infekčných chorôb - ich úplné vyhubenie.<ref name="cliffsr" /> <ref name="pmid21604922">{{Citácia periodika|doi=10.3109/00365548.2011.582247}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFKimJohnstoneLoeb2011">Kim TH, Johnstone J, Loeb M (September 2011). [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3171704 "Vaccine herd effect"]. ''Scandinavian Journal of Infectious Diseases''. '''43''' (9): 683–9. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.3109/00365548.2011.582247|10.3109/00365548.2011.582247]]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3171704 3171704]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21604922 21604922].</cite></ref>
 
Medzi výhody eradikácie patrí postupné celkové odstránenie [[Choroba|chorobnosti]] a úmrtnosti spôsobenej touto chorobou, finančné úspory pre jednotlivcov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vlády a umožňuje použiť zdroje na kontrolu iných chorôb.<ref name="cliffsr">{{Citácia knihy|url=https://books.google.com/books?id=AqhDZkWJjPQC&pg=PA125|isbn=978-0199596614}}<cite class="citation book cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFCliffSmallman-Raynor2013">Cliff, Smallman-Raynor M (2013). [https://books.google.com/books?id=AqhDZkWJjPQC&pg=PA125 ''Oxford Textbook of Infectious Disease Control: A Geographical Analysis from Medieval Quarantine to Global Eradication'']. Oxford University Press. pp.&nbsp;125–36. [[Medzinárodné štandardné číslo knihy|ISBN]]&nbsp;[[Špeciálne: BookSources/978-0199596614|<bdi>978-0199596614</bdi>]]. [https://web.archive.org/web/20210501052850/https://books.google.com/books?id=AqhDZkWJjPQC&pg=PA125 Archived] from the original on 1 May 2021<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">29 March</span> 2015</span>.</cite></ref> K dnešnému dňu boli pomocou kolektívnej imunity a očkovania celosvetovo zlikvidované dve choroby: hovädzí mor a [[kiahne]].<ref name="pmid21427399">{{Citácia periodika|titul="Herd Immunity": A Rough Guide|doi=10.1093/cid/cir007|meno3=D. L.|priezvisko2=Eames|meno2=K.|priezvisko=Fine|meno=P.|jazyk=en|issn=1058-4838|url=https://academic.oup.com/cid/article-lookup/doi/10.1093/cid/cir007|strany=911–916|číslo=7|ročník=52|dátum prístupu=2021-09-10|dátum=2011-04-01|periodikum=Clinical Infectious Diseases|priezvisko3=Heymann}}</ref> <ref name="pmid21604922">{{Citácia periodika|doi=10.3109/00365548.2011.582247}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFKimJohnstoneLoeb2011">Kim TH, Johnstone J, Loeb M (September 2011). [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3171704 "Vaccine herd effect"]. ''Scandinavian Journal of Infectious Diseases''. '''43''' (9): 683–9. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.3109/00365548.2011.582247|10.3109/00365548.2011.582247]]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3171704 3171704]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21604922 21604922].</cite></ref> <ref>{{Citácia periodika|titul=The long journey: a brief review of the eradication of rinderpest: -EN- -FR- Un long cheminement : histoire en bref de l’éradication de la peste bovine -ES- El largo camino. Breve repaso a la erradicación de la peste bovina|url=https://doc.oie.int/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=31457|periodikum=Revue Scientifique et Technique de l'OIE|dátum=2012-12-01|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=31|číslo=3|strany=729–746|issn=0253-1933|doi=10.20506/rst.31.3.2157|meno=F.|priezvisko=Njeumi|meno2=W.D.|priezvisko2=Taylor|meno3=A.|priezvisko3=Diallo}}</ref> V súčasnosti prebieha úsilie o likvidáciu [[Detská obrna|detskej obrny]], ktoré sa spolieha na kolektívnu imunitu, aj keď to sťažujú občianske nepokoje a nedôvera v modernú medicínu.<ref name="pmid21427399">{{Citácia periodika|doi=10.1093/cid/cir007}}</ref> Povinné očkovanie môže byť prospešné v úsilí o eradikáciu chorôb len ak sa nechá zaočkovať dostatočný počet ľudí. <ref name="pmid19197342pmid20667876">{{Citácia periodika|titul=SocialImitation Contactdynamics Networksof andvaccination Diseasebehaviour Eradicabilityon undersocial Voluntary Vaccinationnetworks|urldoi=https://dx.plos.org/10.13711098/journalrspb.pcbi2010.10002801107|periodikummeno3=PLoS Computational BiologyLong|dátumpriezvisko2=2009-02-06Rosenbloom|dátummeno2=Daniel prístupu=2021-09-10I.|ročníkpriezvisko=5Fu|číslomeno=2Feng|stranyjazyk=e1000280en|issn=15530962-73588452|url=https://royalsocietypublishing.org/doi=/10.13711098/journalrspb.pcbi2010.10002801107|jazykstrany=en42–49|menočíslo=Ana1702|priezviskoročník=Perisic278|meno2dátum prístupu=Chris T.2021-09-10|priezvisko2dátum=Bauch}}</ref>2011-01-07|periodikum=Proceedings <refof name="pmid20667876">{{Citáciathe periodikaRoyal Society B: Biological Sciences|doi=10.1098/rspb.2010.1107|url=https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8298847/Nowak_VaccinationDilemma.pdf?sequencepriezvisko3=1Wang}}</ref> <ref>{{Citácia periodika|titul=Vaccine-preventable diseases in Europe: where do we stand?|url=http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1586/14760584.2014.933077|periodikum=Expert Review of Vaccines|dátum=2014-08|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=13|číslo=8|strany=979–987|issn=1476-0584|doi=10.1586/14760584.2014.933077|jazyk=en|meno=Sabine|priezvisko=Wicker|meno2=Helena C|priezvisko2=Maltezou}}</ref> <ref name="stubborn">{{Citácia knihy|titul=Proceedings of the 18th Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems. Volume 1|url=https://www.worldcat.org/oclc/894554191|rok=2014|miesto=Cham|isbn=978-3-319-13359-1}}</ref>
 
== Problém čierneho pasažiera (superšíriteľa) ==
Kolektívna imunita je veľmi citlivá na existenciu tzv. čierneho pasažiera (angl. free rider = voľný jazdec).<ref name="Barrett2014">{{Citácia knihy|titul=Too global to fail : the World Bank at the intersection of national and global public policy in 2025|url=https://www.worldcat.org/oclc/880672282|rok=2014|miesto=Washington, DC|isbn=978-1-4648-0310-9|meno=J. W.|priezvisko=Evans}}</ref> Jedinci, ktorým chýba imunita, vrátane tých, ktorí sa rozhodli neočkovať sa, môžu zničiť už vytvorenú kolektívnu imunitu.<ref name="Barrett2014" /> Ako sa počet čiernych pasažierov v populácii zvyšuje, ohniská chorôb, ktorým sa dá predchádzať, sú stále častejšie a závažnejšie v dôsledku straty kolektívnej imunity.<ref name="pmid22926181">{{Citácia periodika|titul=The Role of Herd Immunity in Parents' Decision to Vaccinate Children: A Systematic Review|doi=10.1542/peds.2012-0140|meno3=S. M.|priezvisko2=Hendrix|meno2=K. S.|priezvisko=Quadri-Sheriff|meno=M.|jazyk=en|issn=0031-4005|url=http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2012-0140|strany=522–530|číslo=3|ročník=130|dátum prístupu=2021-09-10|dátum=2012-09-01|periodikum=PEDIATRICS|priezvisko3=Downs}}</ref> <ref name="pmid23584253">{{Citácia periodika|doi=10.4161/hv.24657}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFDubéLabergeGuayBramadat2013">Dubé E, Laberge C, Guay M, Bramadat P, Roy R, Bettinger J (August 2013). [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3906279 "Vaccine hesitancy: an overview"]. ''Human Vaccines & Immunotherapeutics''. '''9''' (8): 1763–73. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.4161/hv.24657|10.4161/hv.24657]]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3906279 3906279]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23584253 23584253].</cite></ref> <ref name="pmid23807359">{{Citácia periodika|doi=10.4161/hv.25250}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFRopeik2013">Ropeik D (August 2013). [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3906287 "How society should respond to the risk of vaccine rejection"]. ''Human Vaccines & Immunotherapeutics''. '''9''' (8): 1815–8. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.4161/hv.25250|10.4161/hv.25250]]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3906287 3906287]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23807359 23807359].</cite></ref> <ref name="pmid20667876">{{Citácia periodika|doi=10.1098/rspb.2010.1107|url=https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8298847/Nowak_VaccinationDilemma.pdf?sequence=1}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFFuRosenbloomWangNowak2011">Fu F, Rosenbloom DI, Wang L, Nowak MA (January 2011). [https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8298847/Nowak_VaccinationDilemma.pdf?sequence=1 "Imitation dynamics of vaccination behaviour on social networks"] <span class="cs1-format">(PDF)</span>. ''Proceedings. Biological Sciences''. '''278''' (1702): 42–9. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.1098/rspb.2010.1107|10.1098/rspb.2010.1107]]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2992723 2992723]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20667876 20667876]. [https://web.archive.org/web/20181104170304/https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8298847/Nowak_VaccinationDilemma.pdf?sequence=1 Archived] <span class="cs1-format">(PDF)</span> from the original on 4 November 2018<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">4 November</span> 2018</span>.</cite></ref> <ref name="stubborn">{{Citácia knihy|url=https://books.google.com/books?id=kZwvBQAAQBAJ&pg=PA1|isbn=978-3319133591}}<cite class="citation book cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFFukudaTanimoto2014">Fukuda E, Tanimoto J (2014). [https://books.google.com/books?id=kZwvBQAAQBAJ&pg=PA1 ''Impact of Stubborn Individuals on a Spread of Infectious Disease under Voluntary Vaccination Policy'']. Springer. pp.&nbsp;1–10. [[Medzinárodné štandardné číslo knihy|ISBN]]&nbsp;[[Špeciálne: BookSources/978-3319133591|<bdi>978-3319133591</bdi>]]. [https://web.archive.org/web/20210501053012/https://books.google.com/books?id=kZwvBQAAQBAJ&pg=PA1 Archived] from the original on 1 May 2021<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">30 March</span> 2015</span>.</cite></ref> Jednotlivci sa môžu rozhodnúť "jazdiť načierno" alebo váhať s očkovaním z rôznych dôvodov, vrátane presvedčenia, že očkovacie látky sú neúčinné,<ref name="pmid23744504" /> alebo obavy, že riziká súvisiace s očkovacími látkami sú väčšie ako riziká spojené s infekciou.<ref name="pmid21427399">{{Citácia periodika|doi=10.1093/cid/cir007}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFFineEamesHeymann2011">Fine P, Eames K, Heymann DL (April 2011). [[doi:10.1093/cid/cir007|"<span class="cs1-kern-left">"</span>Herd immunity": a rough guide"]]. ''Clinical Infectious Diseases''. '''52''' (7): 911–6. [[Digital Object Identifier|doi]]:<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[[doi:10.1093/cid/cir007|10.1093/cid/cir007]]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21427399 21427399].</cite></ref> <ref name="pmid23584253" /> <ref name="pmid23807359" /> <ref name="pmid23744504" /> Ďalšie dôvody môžu byť: nedôvera voči očkovacím látkam alebo predstaviteľom verejného zdravotníctva,<ref name="pmid23733039">{{Citácia periodika|titul=Public trust and vaccine acceptance-international perspectives|url=http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.4161/hv.24961|periodikum=Human Vaccines & Immunotherapeutics|dátum=2013-08-08|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=9|číslo=8|strany=1774–1778|issn=2164-5515|doi=10.4161/hv.24961|jazyk=en|meno=Sachiko|priezvisko=Ozawa|meno2=Meghan L|priezvisko2=Stack}}</ref> [[stádovité myslenie]] (ang. bandwagon effect) alebo [[Groupthink|skupinové myslenie]] (ang. [[groupthink]]), <ref name="pmid20667876" /> <ref>{{Citácia periodika|titul=Conscious Consideration of Herd Immunity in Influenza Vaccination Decisions|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0749379713002110|periodikum=American Journal of Preventive Medicine|dátum=2013-07|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=45|číslo=1|strany=118–121|doi=10.1016/j.amepre.2013.02.016|jazyk=en|meno=Andrew M.|priezvisko=Parker|meno2=Raffaele|priezvisko2=Vardavas|meno3=Christopher S.|priezvisko3=Marcum}}</ref> sociálne obmedzenia alebo tlak kolegov<ref name="pmid23744504">{{Citácia periodika|titul=The rise (and fall?) of parental vaccine hesitancy|url=http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.4161/hv.25085|periodikum=Human Vaccines & Immunotherapeutics|dátum=2013-08-08|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=9|číslo=8|strany=1755–1762|issn=2164-5515|doi=10.4161/hv.25085|jazyk=en|meno=Charitha|priezvisko=Gowda|meno2=Amanda F|priezvisko2=Dempsey}}</ref> a náboženské presvedčenie.<ref name="pmid23584253" /> Niektorí jedinci sa rozhodnú neočkovať sa, ak sú presvedčení, že miera zaočkovania ostatných, teda imúnnych je už podľa ich názoru dostatočná a práve ich očkovanie nemusí byť potrebné. <ref name="pmid21427399stubborn">{{Citácia periodikaknihy|doititul=10Proceedings of the 18th Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems.1093 Volume 1|url=https:/cid/cir007www.worldcat.org/oclc/894554191|rok=2014|miesto=Cham|isbn=978-3-319-13359-1}}</ref> <ref name="stubborn" />
 
== Kolektívna imunita, COVID, odmietanie očkovania a jeho dôsledky ==
[[Category:CS1: long volume value]]</ref> <ref name="pmid24175217">{{Citácia periodika|doi=10.5501/wjv.v1.i5.131}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFRodpothongAuewarakul2012">Rodpothong, P; Auewarakul, P (2012). [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3782273 "Viral evolution and transmission effectiveness"]. ''World Journal of Virology''. '''1''' (5): 131–34. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.5501/wjv.v1.i5.131|10.5501/wjv.v1.i5.131]]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3782273 3782273]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24175217 24175217].</cite></ref> <ref name="dabmago">{{Citácia knihy|titul=Theories and simulations of complex social systems|url=https://www.worldcat.org/oclc/864610704|rok=2014|miesto=Heidelberg|isbn=978-3-642-39149-1}}</ref> Ak je populácia voči chorobe imúnna v miere presahujúcej HIT tejto choroby, počet prípadov sa zníži rýchlejšie, výskyt ohnísk je ešte menej pravdepodobný a ohniská, ktoré sa vyskytnú, sú menšie, ako by boli inak.<ref name="pmid21427399">{{Citácia periodika|doi=10.1093/cid/cir007}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFFineEamesHeymann2011">Fine P, Eames K, Heymann DL (April 2011). [[doi:10.1093/cid/cir007|"<span class="cs1-kern-left">"</span>Herd immunity": a rough guide"]]. ''Clinical Infectious Diseases''. '''52''' (7): 911–6. [[Digital Object Identifier|doi]]:<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[[doi:10.1093/cid/cir007|10.1093/cid/cir007]]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21427399 21427399].</cite></ref> <ref name="pmid15627236" /> Ak ''R'' <sub>e</sub> sa zvýši na hodnotu vyššiu ako 1, potom choroba nie je ani v rovnovážnom stave, ani nemá klesajúci [[Incidencia (medicína)|výskyt]], ale aktívne sa šíri populáciou a počet infikovaných ľudí sa zväčšuje.<ref name="pmid20667876">{{Citácia periodika|doi=10.1098/rspb.2010.1107|url=https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8298847/Nowak_VaccinationDilemma.pdf?sequence=1}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFFuRosenbloomWangNowak2011">Fu F, Rosenbloom DI, Wang L, Nowak MA (January 2011). [https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8298847/Nowak_VaccinationDilemma.pdf?sequence=1 "Imitation dynamics of vaccination behaviour on social networks"] <span class="cs1-format">(PDF)</span>. ''Proceedings. Biological Sciences''. '''278''' (1702): 42–9. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.1098/rspb.2010.1107|10.1098/rspb.2010.1107]]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2992723 2992723]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20667876 20667876]. [https://web.archive.org/web/20181104170304/https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8298847/Nowak_VaccinationDilemma.pdf?sequence=1 Archived] <span class="cs1-format">(PDF)</span> from the original on 4 November 2018<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">4 November</span> 2018</span>.</cite></ref> <ref name="dabmago" />
 
Predpokladom týchto výpočtov je, že populácie sú homogénne alebo dobre zmiešané, čo znamená, že každý jednotlivec rovnako pravdepodobne príde do kontaktu s akýmkoľvek iným jednotlivcom, hoci v skutočnosti sú populácie lepšie opísané ako sociálne siete, pretože jednotlivci majú tendenciu sa zoskupovať a zostávať v relatívne tesnom kontakte s obmedzeným počtom ďalších jednotlivcov. V týchto sieťach dochádza k prenosu iba medzi tými, ktorí sú si navzájom geograficky alebo fyzicky blízki.<ref name="pmid21427399">{{Citácia periodika|doi=10.1093/cid/cir007}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFFineEamesHeymann2011">Fine P, Eames K, Heymann DL (April 2011). [[doi:10.1093/cid/cir007|"<span class="cs1-kern-left">"</span>Herd immunity": a rough guide"]]. ''Clinical Infectious Diseases''. '''52''' (7): 911–6. [[Digital Object Identifier|doi]]:<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[[doi:10.1093/cid/cir007|10.1093/cid/cir007]]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21427399 21427399].</cite></ref> <ref name="pmid19197342">{{Citácia periodika|doi=10.1371/journal.pcbi.1000280}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFPerisicBauch2009">Perisic A, Bauch CT (February 2009). [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2625434 "Social contact networks and disease eradicability under voluntary vaccination"]. ''PLOS Computational Biology''. '''5''' (2): e1000280. [[Bibcode (identifikátor)|Bibcode]]:[https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009PLSCB...5E0280P 2009PLSCB...5E0280P]. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.1371/journal.pcbi.1000280|10.1371/journal.pcbi.1000280]]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2625434 2625434]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19197342 19197342].</cite></ref> <ref name="pmid20667876">{{Citácia periodika|doi=10.1098/rspb.2010.1107|url=https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8298847/Nowak_VaccinationDilemma.pdf?sequence=1}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFFuRosenbloomWangNowak2011">Fu F, Rosenbloom DI, Wang L, Nowak MA (January 2011). [https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8298847/Nowak_VaccinationDilemma.pdf?sequence=1 "Imitation dynamics of vaccination behaviour on social networks"] <span class="cs1-format">(PDF)</span>. ''Proceedings. Biological Sciences''. '''278''' (1702): 42–9. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.1098/rspb.2010.1107|10.1098/rspb.2010.1107]]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2992723 2992723]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20667876 20667876]. [https://web.archive.org/web/20181104170304/https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8298847/Nowak_VaccinationDilemma.pdf?sequence=1 Archived] <span class="cs1-format">(PDF)</span> from the original on 4 November 2018<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">4 November</span> 2018</span>.</cite></ref> Tvar a veľkosť siete pravdepodobne zmení HIT choroby, takže výskyt bude buď viac alebo menej častý.<ref name="pmid24175217">{{Citácia periodika|doi=10.5501/wjv.v1.i5.131}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFRodpothongAuewarakul2012">Rodpothong, P; Auewarakul, P (2012). [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3782273 "Viral evolution and transmission effectiveness"]. ''World Journal of Virology''. '''1''' (5): 131–34. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.5501/wjv.v1.i5.131|10.5501/wjv.v1.i5.131]]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3782273 3782273]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24175217 24175217].</cite></ref> <ref name="pmid19197342">{{Citácia periodika|titul=Social Contact Networks and Disease Eradicability under Voluntary Vaccination|url=https://dx.plos.org/10.1371/journal.pcbi.1000280|periodikum=PLoS Computational Biology|dátum=2009-02-06|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=5|číslo=2|strany=e1000280|issn=1553-7358|doi=10.1371/journal.pcbi.1000280|jazyk=en|meno=Ana|priezvisko=Perisic|meno2=Chris T.|priezvisko2=Bauch}}</ref>
 
V heterogénnych populáciách sa ''R'' <sub>0</sub> považuje za mieru počtu prípadov generovaných „typickou“ infekčnou osobou, ktorá závisí od toho, ako jednotlivci v sieti navzájom interagujú.<ref name="pmid21427399">{{Citácia periodika|doi=10.1093/cid/cir007}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFFineEamesHeymann2011">Fine P, Eames K, Heymann DL (April 2011). [[doi:10.1093/cid/cir007|"<span class="cs1-kern-left">"</span>Herd immunity": a rough guide"]]. ''Clinical Infectious Diseases''. '''52''' (7): 911–6. [[Digital Object Identifier|doi]]:<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[[doi:10.1093/cid/cir007|10.1093/cid/cir007]]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21427399 21427399].</cite></ref> Interakcie v sieťach sú bežnejšie než medzi sieťami, pričom v takom prípade najsilnejšie prepojené siete prenášajú choroby jednoduchšie, čo má za následok vyššie ''R'' <sub>0</sub> a vyššie HIT, ako by sa vyžadovalo v menej prepojenej sieti. <ref name="pmid21427399">{{Citácia periodika|titul="Herd Immunity": A Rough Guide|url=https://academic.oup.com/cid/article-lookup/doi/10.1093/cid/cir007|periodikum=Clinical Infectious Diseases|dátum=2011-04-01|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=52|číslo=7|strany=911–916|issn=1058-4838|doi=10.1093/cid/cir007|jazyk=en|meno=P.|priezvisko=Fine|meno2=K.|priezvisko2=Eames|meno3=D. L.|priezvisko3=Heymann}}</ref> <ref name="pmid20667876">{{Citácia periodika|doi=10.1098/rspb.2010.1107|url=https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8298847/Nowak_VaccinationDilemma.pdf?sequence=1}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFFuRosenbloomWangNowak2011">Fu F, Rosenbloom DI, Wang L, Nowak MA (January 2011). [https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8298847/Nowak_VaccinationDilemma.pdf?sequence=1 "Imitation dynamics of vaccination behaviour on social networks"] <span class="cs1-format">(PDF)</span>. ''Proceedings. Biological Sciences''. '''278''' (1702): 42–9. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.1098/rspb.2010.1107|10.1098/rspb.2010.1107]]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2992723 2992723]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20667876 20667876]. [https://web.archive.org/web/20181104170304/https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8298847/Nowak_VaccinationDilemma.pdf?sequence=1 Archived] <span class="cs1-format">(PDF)</span> from the original on 4 November 2018<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">4 November</span> 2018</span>.</cite></ref> V sieťach, ktoré sa buď nerozhodnú stať imúnnymi, alebo nie sú dostatočne imunizované, môžu choroby pretrvávať napriek tomu, že v lepšie imunizovaných sieťach už choroby neexistujú.<ref name="pmid20667876" />
 
=== Overshoot efekt ===
<br /><br />*{{Citácia periodika|doi=10.2307/4592985}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFSencerDullLangmuir1967">Sencer DJ, Dull HB, Langmuir AD (March 1967). [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1919891 "Epidemiologic basis for eradication of measles in 1967"]. ''Public Health Reports''. '''82''' (3): 253–6. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.2307/4592985|10.2307/4592985]]. [[JSTOR]]&nbsp;[//www.jstor.org/stable/4592985 4592985]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1919891 1919891]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4960501 4960501].</cite></ref> Napriek týmto znalostiam boli snahy o kontrolu a odstránenie osýpok neúspešné, kým sa v šesťdesiatych rokoch minulého storočia nezačalo hromadné očkovanie vakcínou proti osýpkam.<ref name="pmid15106084" /> Hromadné očkovanie, diskusie o eradikácii chorôb a analýzy nákladov a prínosov očkovania následne podnietili k širšiemu používaniu pojmu ''kolektívna imunita''.<ref name="pmid21427399">{{Citácia periodika|doi=10.1093/cid/cir007}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFFineEamesHeymann2011">Fine P, Eames K, Heymann DL (April 2011). [[doi:10.1093/cid/cir007|"<span class="cs1-kern-left">"</span>Herd immunity": a rough guide"]]. ''Clinical Infectious Diseases''. '''52''' (7): 911–6. [[Digital Object Identifier|doi]]:<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[[doi:10.1093/cid/cir007|10.1093/cid/cir007]]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21427399 21427399].</cite></ref> V 70 -tych rokoch bol vyvinutý výpočet prahu kolektívnej imunity. <ref name="pmid21427399" /> Počas [[Kiahne|kampane na eradikáciu kiahní]] v 60. a 70. rokoch minulého storočia začala prax ''kruhového očkovania'', ku ktorému neodmysliteľne patrí kolektívna imunita, ako spôsob imunizácie každej osoby v „kruhu“ okolo infikovaného jedinca, aby sa zabránilo šíreniu ohnisiek.<ref>{{Citácia periodika|titul=The global eradication of smallpox|url=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0196655382900037|periodikum=American Journal of Infection Control|dátum=1982-05|dátum prístupu=2021-09-10|ročník=10|číslo=2|strany=53–59|doi=10.1016/0196-6553(82)90003-7|jazyk=en|meno=Marc A.|priezvisko=Strassburg}}</ref>
 
Od prijatia hromadnej a kruhovej vakcinácie nastali sa objavili nové výzvy pre kolektívnu imunitu. <ref name="pmid21427399">{{Citácia periodika|doi=10.1093/cid/cir007}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFFineEamesHeymann2011">Fine P, Eames K, Heymann DL (April 2011). [[doi:10.1093/cid/cir007|"<span class="cs1-kern-left">"</span>Herd immunity": a rough guide"]]. ''Clinical Infectious Diseases''. '''52''' (7): 911–6. [[Digital Object Identifier|doi]]:<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[[doi:10.1093/cid/cir007|10.1093/cid/cir007]]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21427399 21427399].</cite></ref> <ref name="pmid22561998">{{Citácia periodika|doi=10.1097/QCO.0b013e328352f727}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFRashidKhandakerBooy2012">Rashid H, Khandaker G, Booy R (June 2012). "Vaccination and herd immunity: what more do we know?". ''Current Opinion in Infectious Diseases''. '''25''' (3): 243–9. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.1097/QCO.0b013e328352f727|10.1097/QCO.0b013e328352f727]]. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22561998 22561998]. [[S2CID (identifikátor)|S2CID]]&nbsp;[https://api.semanticscholar.org/CorpusID:19197608 19197608].</cite></ref> Modelovanie šírenia infekčných chorôb pôvodne tvorilo niekoľko predpokladov, a to, že celé populácie sú náchylné a dobre zmiešané, čo v skutočnosti nie je pravda, preto boli vyvinuté presnejšie rovnice. <ref name="pmid21427399" /> V posledných desaťročiach sa uznáva, že dominantný kmeň mikroorganizmu v obehu sa môže meniť v dôsledku klolektívej imunity, buď kvôli jej evolučnému tlaku alebo preto, že kolektívna imunita proti jednému kmeňu umožnila rozšírenie iného už existujúceho kmeňa.<ref name="pmid21310617">{{Citácia periodika|doi=10.1016/j.tim.2011.01.002}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFBullWhite2011">Bull RA, White PA (May 2011). "Mechanisms of GII.4 norovirus evolution". ''Trends in Microbiology''. '''19''' (5): 233–40. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.1016/j.tim.2011.01.002|10.1016/j.tim.2011.01.002]]. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21310617 21310617].</cite></ref> <ref name="pmid22903767">{{Citácia periodika|doi=10.1093/cid/cis691}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFMcEllistremNahm2012">McEllistrem, M. C.; NahmCITEREFBullWhNahm, M. H. (2012). [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3478140 "Novel pneumococcal serotypes 6C and 6D: Anomaly or harbinger"]. ''Clinical Infectious Diseases''. '''55''' (10): 1379–86. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.1093/cid/cis691|10.1093/cid/cis691]]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3478140 3478140]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22903767 22903767].</cite></ref> Vznikajúce alebo pretrvávajúce obavy a spory o očkovanie znížili alebo odstránili kolektívnu imunitu v určitých komunitách, čo umožňuje chorobám, ktorým sa dá predchádzať, v týchto komunitách pretrvávať alebo sa do nich vracať.<ref name="pmid22926181">{{Citácia periodika|doi=10.1542/peds.2012-0140}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFQuadri-SheriffHendrixDownsSturm2012">Quadri-Sheriff M, Hendrix KS, Downs SM, Sturm LA, Zimet GD, Finnell SM (September 2012). [[doi:10.1542/peds.2012-0140|"The role of herd immunity in parents' decision to vaccinate children: a systematic review"]]. ''Pediatrics''. '''130''' (3): 522–30. [[Digital Object Identifier|doi]]:<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[[doi:10.1542/peds.2012-0140|10.1542/peds.2012-0140]]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22926181 22926181].</cite></ref> <ref name="pmid23584253">{{Citácia periodika|doi=10.4161/hv.24657}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFDubéLabergeGuayBramadat2013">Dubé E, Laberge C, Guay M, Bramadat P, Roy R, Bettinger J (August 2013). [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3906279 "Vaccine hesitancy: an overview"]. ''Human Vaccines & Immunotherapeutics''. '''9''' (8): 1763–73. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.4161/hv.24657|10.4161/hv.24657]]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3906279 3906279]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23584253 23584253].</cite></ref> <ref name="pmid23807359">{{Citácia periodika|doi=10.4161/hv.25250}}<cite class="citation journal cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFRopeik2013">Ropeik D (August 2013). [//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3906287 "How society should respond to the risk of vaccine rejection"]. ''Human Vaccines & Immunotherapeutics''. '''9''' (8): 1815–8. [[Digital Object Identifier|doi]]:[[doi:10.4161/hv.25250|10.4161/hv.25250]]. [[PMC (identifikátor)|PMC]]&nbsp;<span class="cs1-lock-free" title="Freely accessible">[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3906287 3906287]</span>. [[PMID (identifikátor)|PMID]]&nbsp;[//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23807359 23807359].</cite></ref>
 
== Pozri tiež ==
6 922

úprav