Dvojková číselná sústava: Rozdiel medzi revíziami

(→‎Binárny humor: typografia)
 
=== Z desiatkovej do binárnej sústavy (metóda delenia základom) ===
Ak chceme previesť číslo z desiatkovej sústavy do dvojkovej sústavy, musíme číslo deliťnasobiť základom sústavy – číslom 2, až pokiaľ nedostaneme podiel rovný nule. Po každom delení zapíšeme zvyšok, pričom zvyšok po prvom delení je cifra najnižšieho (nultého) rádu, zvyšok po druhom delení udáva cifru prvého rádu atď.
 
Príklad:
Anonymný používateľ