Redaktor:TeslaBot/Copyvio Watchdog: Rozdiel medzi revíziami

(→‎Oliver Moravčík: nová sekcia)
 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">'''Upozornenie:''' môže ísť o '''falošné hlásenie''' (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --[[Redaktor:TeslaBot|TeslaBot]] ([[Diskusia s redaktorom:TeslaBot|diskusia]]) 13:12, 23. september 2021 (UTC)</div>
 
== [[Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru]] ==
 
<div style="font-size:85%;">Možné porušenie autorských práv:</div>
* <span class="plainlinks">({{#ifeq: edit | new |rozdiel |[http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Atvar%20osobitn%C3%A9ho%20ur%C4%8Denia%20Prez%C3%ADdia%20Policajn%C3%A9ho%20zboru&diff=7249407&oldid=7072578 rozdiel] }} | [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Atvar%20osobitn%C3%A9ho%20ur%C4%8Denia%20Prez%C3%ADdia%20Policajn%C3%A9ho%20zboru&action=history história]) . . {{#ifeq: edit | new | '''N''' | }} [[Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru]]; 15:24, {{dátum|2021-09-23}} . . <span style="color: #006400; font-weight: bold;">(+{{formatnum: {{#expr: 8920 - 3664 }} }})</span> . . [[Redaktor:Matus.antol|Matus.antol]] ([[Diskusia s redaktorom:Matus.antol|diskusia]] | [[Špeciálne:Príspevky/Matus.antol|príspevky]]) ''(<nowiki>Prekopaná stránka, pridané viaceré odstavce, logo a taktiež aj záhlavie. Názov rožšírený o prezývku "Lynx Commando", pre lepšie vyhľadávanie a zahraničné rozpoznanie. Zdroje: Webové stránky Ministerstva vnútra a Specialunits</nowiki>)''</span>
 
<div class="plainlinks" style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">Nepôvodné frázy zo [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Atvar%20osobitn%C3%A9ho%20ur%C4%8Denia%20Prez%C3%ADdia%20Policajn%C3%A9ho%20zboru&oldid=7249407 skúmanej revízie], nevyskytujúce sa {{#ifeq: edit | new | | v [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Atvar%20osobitn%C3%A9ho%20ur%C4%8Denia%20Prez%C3%ADdia%20Policajn%C3%A9ho%20zboru&oldid=7072578 predchádzajúcej revízii] ani }} inde na Wikipédii:</div>
* „'''''Priebeh podujatia zorganizovaného ministerstvom vnútra pod vedením slovenskej protiteroristickej jednotky Lynx Commando sledoval aj prezident SR Andrej Kiska.'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22Priebeh%20podujatia%20zorganizovan%C3%A9ho%20ministerstvom%20vn%C3%BAtra%20pod%20veden%C3%ADm%20slovenskej%20protiteroristickej%20jednotky%20Lynx%20Commando%20sledoval%20aj%20prezident%20SR%20Andrej%20Kiska.%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=atlas-common-challenge-2-0-elitny-utvar-lynx-commando-je-schopny-medzinarodne-kooperovat minv.sk]
* „'''''Vysokú profesionalitu prevedenia zásahu a celého medzinárodného protiteroristického cvičenia Atlas Common Challenge 2.0 ocenil v stredu 10. októbra 2018 v'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22Vysok%C3%BA%20profesionalitu%20prevedenia%20z%C3%A1sahu%20a%20cel%C3%A9ho%20medzin%C3%A1rodn%C3%A9ho%20protiteroristick%C3%A9ho%20cvi%C4%8Denia%20Atlas%20Common%20Challenge%202.0%20ocenil%20v%20stredu%2010.%20okt%C3%B3bra%202018%20v%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=atlas-common-challenge-2-0-elitny-utvar-lynx-commando-je-schopny-medzinarodne-kooperovat minv.sk], [https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-2&rok=2018&mesiac=10 minv.sk]
* „'''''Vzhľadom k tomu, že oficiálne komplexné údaje o rozsahu a  druhu  výzbroja a výstroja policajtov útvaru osobitného určenia, taktika  zákrokov,'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22Vzh%C4%BEadom%20k%20tomu%2C%20%C5%BEe%20ofici%C3%A1lne%20komplexn%C3%A9%20%C3%BAdaje%20o%20rozsahu%20a%20%C2%A0druhu%20%C2%A0v%C3%BDzbroja%20a%20v%C3%BDstroja%20policajtov%20%C3%BAtvaru%20osobitn%C3%A9ho%20ur%C4%8Denia%2C%20taktika%20%C2%A0z%C3%A1krokov%2C%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://lynx-commando.webnode.sk/news/vyzbroj/ lynx-commando.webnode.sk], [https://www.specialunits.sk/utvar-osobitneho-urcenia/ specialunits.sk]
* „'''''Štáb tvorí veliteľ ÚOU, jeho zástupca a súčasne veliteľ jednotky špeciálnych činností a logistiky, veliteľ JOU, zástupca veliteľa jednotky špeciálnych'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22%C5%A0t%C3%A1b%20tvor%C3%AD%20velite%C4%BE%20%C3%9AOU%2C%20jeho%20z%C3%A1stupca%20a%20s%C3%BA%C4%8Dasne%20velite%C4%BE%20jednotky%20%C5%A1peci%C3%A1lnych%20%C4%8Dinnost%C3%AD%20a%20logistiky%2C%20velite%C4%BE%20JOU%2C%20z%C3%A1stupca%20velite%C4%BEa%20jednotky%20%C5%A1peci%C3%A1lnych%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://www.specialunits.sk/utvar-osobitneho-urcenia/ specialunits.sk]
 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">Údržbové šablóny:</div>
<div class="plainlinks">
* <code><nowiki>{{copyvio|zdroj=</nowiki>https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=atlas-common-challenge-2-0-elitny-utvar-lynx-commando-je-schopny-medzinarodne-kooperovat, https://lynx-commando.webnode.sk/news/vyzbroj/, https://www.specialunits.sk/utvar-osobitneho-urcenia/<nowiki>}}</nowiki></code><br />• vložiť [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Atvar%20osobitn%C3%A9ho%20ur%C4%8Denia%20Prez%C3%ADdia%20Policajn%C3%A9ho%20zboru&action=edit do článku]
* <code><nowiki>{{copytext|</nowiki>Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru<nowiki>}}</nowiki></code><br />• vložiť [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskusia_s_redaktorom:{{urlencode:Matus.antol}}&action=edit<!--&section=new--> do diskusie s redaktorom Matus.antol]
</div>
 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">'''Upozornenie:''' môže ísť o '''falošné hlásenie''' (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --[[Redaktor:TeslaBot|TeslaBot]] ([[Diskusia s redaktorom:TeslaBot|diskusia]]) 15:26, 23. september 2021 (UTC)</div>
93 901

úprav