Karpatská kotlina: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 16 bajtov ,  pred 1 mesiacom
fix
(fix)
 
'''Karpatská kotlina''' je v termínpojem, ktorý je v (nielen v slovenskej, ale aj maďarskej) odbornej geologickej a geografickej literatúre (takmer) zhodný s termínom [[Panónska panva]] <ref>"Takmer" vyplýva z toho, že napr. v [[Encyklopédia Slovenska|Encyklopédii Slovenska]] sú dva samostatné články, jeden o Panónskej panve a jeden o Karpatskej kotline. Definície tam ale znejú takmer identicky, konkrétne nasledovne: Karpatská kotlina je ''sústava zníženín zovretých oblúkom Karpát, Álp a Dinaríd'', pričom na Slovensku sú týmito zníženinami Viedenská panva, Malá dunajská nížina a Veľká dunajská nížina. Panónska panva je ''subsystém Alpsko-himalájskeho systému; veľká depresia zovretá Karpatmi, Dinármi a Alpami'', pričom na Slovensku sem patrí Viedenská kotlina, Malá dunajská kotlina a Veľká dunajská kotlina. </ref>.
 
V Maďarsku sa termín Karpatská kotlina (po maďarsky Kárpát-medence) veľmi často používa aj v širšom význame, a to ako súhrnné označenie pre Karpatskú kotlinu vo vyššie uvedenom význame (t.j. Panónsku panvu) a [[Karpaty]], alebo (čo je takmer to isté) ako geografický "ekvivalent" územia bývalého Uhorska (vrátane Sedmohradska), teda [[Veľké Maďarsko|Veľkého Maďarska]]. Maďarský geograf A. Hevesi, ktorý takéto širšie používanie dôrazne odmieta ako chybné, napríklad výslovne píše, že ''v každodennom používaní'' v Maďarsku Karpatská kotlina zahŕňa aj Karpaty, a to isté platí ''stále častejšie'' aj v dejepise a ekonómii a ''aj keď zriedkavejšie, žiaľ na hanbu [dotknutých] aj v geografii''. <ref>[http://geography.hu/mfk2001/cikkek/Hevesi.pdf Hevesi, A.: A Kárpát-medence és a Kárpátok természetföldrajzi tájtagolásáról, 2001], [http://spravy.pravda.sk/dialog-orban-s-ficom-nepredstavitelne-dx0-/sk_domace.asp?c=A090603_082452_sk_domace_p23]</ref>
 
Pre pomery na Slovensku platí, že ''v geovednej literatúre je termín Karpatská kotlina pomerne málo frekventovaný, ale v spoločensko-vednej oblasti sa vzhľadom na jeho historický, historicko-politický a ekonomický význam používa častejšie'' <ref>Karpatská kotlina in: Encyklopédia Slovenska</ref>, a to často vo vyššie uvedenom širšom význame.
 
==Referencie ==
7 130

úprav