Redaktor:Vrchovina/pieskovisko: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 7 517 bajtov ,  pred 3 mesiacmi
pokracovanie uprav
(pokracovanie uprav)
(pokracovanie uprav)
[[Slovenský biografický slovník]] E-J. – Zv. II. – Martin : Matica slovenská, 1987. – S. 149.<br>
[[Biografický lexikón Slovenska]]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2007, III, G-H. - S. 25-26. ISBN 9788089023967.<br>
[[Encyklopédia dramatických umení Slovenska]] A-L. VEDA, vydavateľstvo SAV, 1989. Str. 406<br>
[[Malá slovenská encyklopédia]]. Goldpress publishers Bratislava 1993. Mikuláš Gacek S. 219<br>
[[Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry]], 20. storočie. Zostavili O. Kovačičová, M. Kusá. VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015. Str. 42, 51, 65, 83, 94, 136, 219-221, 330, 331<br>
 
=== Literatúra ===
* CABADAJ, Peter: Mikuláš Gacek. In: Slovenské národné noviny. – Roč. 5, č. 30-31 (02.08.1994), s. 16.<br>
ZELINOVÁ* GACEKOVÁCABADAJ, Milota.Peter: Mikuláš Gacek:. päťSlovenské osudovýchnárodné návratovnoviny, roč. Martin:5, Maticač. slovenská,30-31 2017(02.08.1994), ISBNs. 978808128192116.<br>
* CABADAJ, Peter: Ťažko uveriteľný životný príbeh. In: Rodom a srdcom z Oravy. Oravci v slovenskej kultúre a vede. 2. Oravské kultúrne stredisko 2015, ISBN 978-80-89744-06-6<br>
* CABADAJ, Peter: Sibírske zápisky Mikuláša Gaceka – Unikátne memoárové dielo . In: Rodom a srdcom z Oravy. Oravci v slovenskej kultúre a vede. 2. Oravské kultúrne stredisko 2015, ISBN 978-80-89744-06-6<br>
* CABADAJ, Peter: Sibiriáda Mikuláša Gaceka (Matica slovenská vydala pozoruhodnú knižku), Slovensko, ročník XXXVII, Zima 2015<br>
* CABADAJ, Peter: Po slovensky povedal čokoľvek na svete (50 rokov od úmrtia Mikuláša Gaceka), Slovenské pohľady, ročník IV+137, číslo 2/2021<br>
* DZUREK, J.: Na chvíľu u majstra. Článok pri príležitosti 75. narodenín M. Gaceka. Orava, 29. 7. 1970<br>
* ĎURIŠ, R.: Mikuláš Gacek ako národovec a literát, In: Almanach Nitra 2009, X. ročník Nitrianska pobočka Spolku slovenských spisovateľov, 2009<br>
* ĎUROVČÍKOVÁ, M.: Návrat z anabázy. Posledný rozhovor s Mikulášom Gacekom, In: Literárny týždenník, roč. 5, 1992, č. 9 s. 6<br>
* FERKO, M.: Mikuláš Gacek: Sibírske zápisky. Recenzia; Slovenské pohľady č. 5, 2016<br>
* HARBUĽOVÁ, Ľ.: Moskva v rokoch 1940-1941 očami Mikuláša Gaceka. In: Slovensko – ruské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy a súvislosti. Bratislava – Nitra, 2002<br>
* HARBUĽOVÁ, Ľ.: Vnútropolitický vývoj Ruska očami slovenských legionárov. In: Československé légie v Rusku. Sborník příspěvků z kolokvia 9. 5. 2001 v Praze. Praha 2003, str. 80-95<br>
* JANEK, J.: Gacekove Sibírske zápisky (k 20. výročiu jeho úmrtia), Orava, 30. 1. 1991<br>
* JESENSKÁ, Z.: Z prekladateľských problémov. (Na margo prekladu bratov Karamazovcov). In: Slovenská reč, 10, 1942, č. 1, s. 8-10<br>
* KAŠŠAYOVÁ, T.: Na okraj prekladovej tvorby Mikuláša Gaceka v medzivojnovom období. LitArch 26/89, s. 134-140.<br>
* KERNÝ, D.: Električka s vyhliadkovým kreslom. Slovenské pohľady č. 4, 2016, str. 1)<br>
* KERNÝ, D.: Legionár, diplomat, zatajovaný rusista sa vracia. (Nad matičným rukopisom Päť návratov Mikuláša Gaceka), Slovenské pohľady č. 6. 2017, str. 70<br>
* KRAMEROVÁ, Z.: 100 rokov od narodenia Mikuláša Gaceka. Orava 21. 6. 1995, str. 4. Na str. 2 oznámenie o podujatí<br>
* KRUŽLIAK, I.: Slovo na Gackov hrob. Výber z diela. Živé stopy, Priatelia Dobrej knihy, Cambridge, Ontario, Kanada 1975<br>
* LESŇÁKOVÁ, S.: Mikuláš Gacek (alebo G. Mikuláš). In: Revue pro otázky uměleckého překladu. Praha – Bratislava: Překladatelská sekce SČSS, Dialog, 2, 1968, č. 3, s. 121-128<br>
* LINDOVSKÁ, N.: Moskva, rok 1940: Mikuláš Gacek a Vladimír Nemirovič-Dančenko. Archívne stopy slovensko-ruských divadelných vzťahov. In: Divadlo a dráma v kontextoch nepokojnej Európy. Medzinárodná vedecká konferencia 29.-30. november 2019. Akadémia umení v Banskej Bystrici 2019. Str. 154-172.<br>
* MAŤOVČÍK, A.: Z korešpondencie Mila Urbana s Mikulášom Gacekom. Bibliografické štúdie 31, Martin, Slovenská národná knižnica 2005, s. 97-118. ISBN:80-89023-67-3 ISSN:0067-8724<br>
* MAŤOVČÍK, A.: „Aby slovám bolo tesno, myšlienkam povoľa“ (Z korešpondencie Augustína Baníka s Mikulášom Gacekom); Literárny dvojtýždenník, 26. 1. 2005 str. 8<br>
* MELICHER, J.: Denníkové zápisky ako román. Romboid, roč. 32, č. 4, str. 75-78, 1997<br>
* MONCMANOVÁ, Ľ.: Na dejinnej ceste – List Mikuláša Gaceka Tidovi J. Gašparovi. Časopis Knižnica, 2008, roč. 9, č. 11-12, str. 91-101<br>
* OTČENÁŠ, I.: Päť zastavení osudu – Príbeh Mikuláša Gaceka. Listy číslo 7-8 2020, ročník 27, str. 5<br>
* PETRÍK, V.: Desaťročie nádejí a pochybností. Denníky a spomienky Mikuláša Gaceka (str. 169)<br>
* Valentín Beniak v denníkoch Mikuláša Gaceka (str. 176). Kaligram, 2000. ISBN 80-7149-328-7<br>
* SERAPIONOVA, E.: Osudy legionára: Prípad Mikuláš Gacek (In: Ivantyšynová, T., Kodajová, D., Východná dilema Strednej Európy. SDK SVE Bratislava 2010, str. 181-189<br>
* ŠIKULA, V.: Požehnaná taktovka, Belimex, Anna Blahová-Šikulová 2003, Pozdravuje vás Mikuláš str. 80-82; Rudo str. 106-116; ilustroval Ľudovít Hološka, ISBN 80-89083-42-0<br>
* TELLINGER, D.: Ruské reálie v prekladoch Mikuláša Gaceka (Na príklade Gogoľovho Revízora). In: Ruský jazyk a literatúra na Slovensku po roku 1918. Zborník 1997, s. 158-163<br>
* URBAN, K.: Československý legionár Mikuláš Gacek. Eustory 2014<br>
* ZELINOVÁ GACEKOVÁ, M.: Dlhá cesta k spravodlivosti (Štyri desaťročia zápasu o Gacekovho Jégého). In: Tvorba, roč. XXX (XXXIX), 2020, č. 2, s. 32 – 44.<br>
* ZELINOVÁ GACEKOVÁ, M.: Literárne svedectvo Mikuláša Gaceka o gulagoch. In: Tvorba, roč. XXX (XXXIX), 2020, č. 3, s. 21-34<br>
* ZELINOVÁ GACEKOVÁ, M.: Spomienky na šťastné aj bolestné Vianoce. In: Tvorba, roč. XXX (XXXIX), 2020, č. 4, s. 5-20<br>
* ZELINOVÁ GACEKOVÁ, M.: Posledné listy. In: Tvorba, roč. XXXI (XXXX), 2021, č. 1, s. 20-33<br>
* ZELINOVÁ GACEKOVÁ, M.: Oneskorené otváranie tvorivej dielne Mikuláša Gaceka. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 9, s. 8 – 22.<br>
* ZELINOVÁ GACEKOVÁ, Milota. Mikuláš Gacek: päť osudových návratov. Martin: Matica slovenská, 2017. ISBN 9788081281921.<br>
 
=== Externé odkazy ===
https://www.litcentrum.sk/autor/mikulas-gacek<br>
http://www.vets.cz/vpm/11826-pametni-deska-mikulas-gacek/<br>
http://www.szcpv.org/sno06/svedectva/gacek.html<br>
http://www.orava.sk/osobnosti-mikulas-gacek<br>
https://www.facebook.com/permalink.php?id=453884398012792&story_fbid=461156767285555
Veľká vojna 1914-1918<br>
https://www.youtube.com/watch?v=OZZi593_ZyM&list=PL3d6sw5ad8zWriZH95V-IENOOL9hY0A7q&index=148
Mikuláš Gacek dva krát na Sibíri<br>
https://www.noveslovo.sk/c/Pietny_akt_a_vystava_v_Dolnom_Kubine<br>
http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/mala-knizna-zatva-dolnom-kubine.html<br>
https://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/materialy/2018/2/zemberova_vajansky_skrobar_gacek_arec_dokument.php<br>
http://casopis-tvorba.sk/milota-zelinova-literarne-svedectvo-mikulasa-gaceka-o-gulagoch/?fbclid=IwAR2y56oVoHwnr1j4BdATlQOxfGPvHEcrlRqjAHcUI5U_cCqM3OVIw51FYTw<br>
http://casopis-tvorba.sk/milota-zelinova-dlha-cesta-k-spravodlivosti/<br>
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11149/970519 Fíčer O. Pastiera Iskry v popole<br>
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/vyrocia-historia/97710/zive-spomienky-na-prvu-svetovu-vojnu<br>
https://husav.portaro.eu/records/e232db6d-893f-4c26-af78-2bfd3d97bfc0
Bibliografia dejín Slovenska. Mikuláš Gacek 1895-1971<br>
https://matica.sk/wp-content/uploads/2020/09/SP-9_2020_Zelinov%C3%A1_strany-8-22.pdf
Oneskorené otváranie tvorivej dielne Mikuláša Gaceka<br>
http://matica.sk/slavnost-knih-sibirske-zapisky-a-rodom-a-srdcom-z-oravy-ii-2/<br>
https://www.tv-archiv.sk/zapisky-z-mrtveho-domu-c-2 TV dokument<br>
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11132/346692
Krajina duše – M. Gacek Sibírske zápisky<br>
https://docplayer.sk/116362017-Kniznica_01_2016-imp-web-indd.html
Cabadaj P., Písať o sebe, myslieť na iných. (Mikuláš Gacek vo víre dejín)<br>
 
 
[[:Kategória: spisovatelia]]
222

úprav