Špeciálna teória relativity: Rozdiel medzi revíziami

== Motivácia pre špeciálnu teóriu relativity ==
 
Princíp relativity zaviedol už [[Galileo Galilei]]. Prekonal starý absolutistický pohľad [[Aristoteles|Aristotela]] a zastával názor, že pohyb, alebo minimálne [[rovnomerný priamočiary pohyb]], má zmysel iba relatívne (pomerne) k niečomu inému. Ďalej tvrdil, že neexistuje absolútne referenčné teleso, oproti ktorému by všetky ostatné veci mohli byť merané. Galileo zaviedol aj sadu transformácií nazývaných [[Galileove transformácie]], ktoré sa používajú dodnes a definoval 5 pohybových zákonov. Keď Newton konštruoval svoju mechaniku, prevzal [[Galileiho princíp relativity]] a zredukoval počet základných [[Newtonove pohybové zákony|pohybových zákonov na tri]].
 
Hoci sa zdalo, že [[Newtonova klasická mechanika]] funguje pre všetky javy zahrňujúce pevné telesá, svetlo bolo stále problematické. Newton veril, že [[svetlo]] má časticovú povahu, neskôr sa však zistilo, že model svetla ako [[priečne vlnenie|priečneho vlnenia]] vysvetľuje jeho vlastnosti omnoho lepšie. Mechanické vlnenie sa šíri v médiu, a to isté bolo predpokladané pre svetlo. Toto hypotetické médium bolo pomenované „[[svetlonosný éter]]“. Zdalo sa, že mal mať niektoré nezlučiteľné vlastnosti, ako napríklad byť extrémne tuhý s ohľadom na vysokú [[rýchlosť svetla]], na druhej strane takmer nehmotný, aby nespomaľoval [[Zem]] pri jej pohybe v ňom. Predstava éteru vzkriesila myšlienku [[absolútna vzťažná sústava|absolútnej vzťažnej sústavy]], ktorou by bola tá, ktorá je v vzhľadom k éteru v pokoji.
Anonymný používateľ