Drieňová (prítok Bystrého potoka): Rozdiel medzi revíziami

d
Úprava medzier a spojovníka v názve Drieňovec (prítok kanála Veľké Revištia-Bežovce) v texte kapitoly Pôvod názvu. 2021-11-11. ~~~~
d drobné úpravy
Starček (diskusia | príspevky)
d Úprava medzier a spojovníka v názve Drieňovec (prítok kanála Veľké Revištia-Bežovce) v texte kapitoly Pôvod názvu. 2021-11-11. ~~~~
Riadok 138:
}}</ref>. Nemožno ale úplne vylúčiť ani opačný postup, že prvotne bol pomenovaný vodný tok a názov potoka bol sekundárne prenesený na les. Potvrdenie priority pomenovacieho procesu bude ešte predmetom ďalšieho skúmania. Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 1993 v podobe ''Drieňová''<ref> Geografické názvy okresu Zvolen A30. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, GK-1031/1993 z 1.6.1993. 102 s. S. 24 a 78. ISBN 80-85672-03-0.</ref>.
 
Slovný základ všeobecného [[podstatné meno|podstatného mena]] ''drieň'' obsahuje značný počet názvov potokov na Slovensku: [[Drienický potok]], [[Drienok (potok)|Drienok]], [[Drieňov (potok)|Drieňov]], [[Drienovec (potok)|Drienovec]], [[Drieňovec (prítok Budinského potoka)]], [[Drieňovec (prítok kanála Veľké Revištia-Bežovce)]], [[Drienovka]], [[Drienovský potok]], [[Drieňovský potok (prítok Mačacieho potoka)]], [[Drieňovský potok (prítok Východného Turca)]], [[Drieňovský potok (prítok Slatiny)]], [[Drieňovský potok (prítok Kútočného potoka)]], [[Drieňovský potok (prítok Štiavnice)]], [[Drieňový potok (prítok Žitavy)]], [[Drieňový potok (prítok Bukového potoka)]] i [[vodný kanál|kanálov]]: [[Drieňový kanál]], [[Drieňovský kanál]], [[Drieňovec (kanál)|Drieňovec]]. Názvy týchto vodných tokov majú podobnú motiváciu: buď v svojom pomenovacom procese prebrali a modifikovali do svojho názvu časť názvu sídelného objektu (obce, časti obce) respektíve nesídelného objektu (vrchu, lesa) obsahujúcu slovný základ apelatíva ''drieň'' alebo primárne využili slovný základ apelatíva ''drieň''.
 
== Referencie ==
580

úprav