Heisenbergov princíp neurčitosti: Rozdiel medzi revíziami

Opravenie chyb vo vzorcoch v časti matematická formulacia
d (fix wikilinky)
(Opravenie chyb vo vzorcoch v časti matematická formulacia)
 
== Matematická formulácia ==
Súčin štandardných odchýlok Δ''x'' a Δ''p'' merania polohy a hybnosti danej častice je podľa Heisenbergovho princípu neurčitosti viazaný nasledujúcim vzťahom:
::<math>\Delta x \Delta p \ge \frac{\hbarh}{2\pi} </math>
pričom ''<math>\hbar</math>'' je tzv. [[redukovaná Planckova konštanta]]. Podobne je obmedzená aj presnosť v simultánnom určení času <math>t</math> a energie <math>E</math>:
 
::<math>\Delta t \Delta E \geq \frac{\hbarh}{2\pi}, </math>
 
či napríklad uhla <math>O_i</math> a [[moment hybnosti|momentu hybnosti]] <math>J_i</math> daného objektu:
 
::<math>\Delta O_i \Delta J_i \geq \frac{\hbarh}{2\pi} </math>
 
Vo všeobecnosti platí princíp neurčitosti pre všetky operátory pozorovateľných veličín, ktoré navzájom nekomutujú.
Anonymný používateľ