Inteligencia: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 1 292 bajtov ,  pred 3 mesiacmi
chýba zhrnutie úprav
Bez shrnutí editace
Značka: sekcia Referencie
Bez shrnutí editace
Značky: sekcia Referencie odkazy na rozcestníky
{{pracuje sa}}
{{iné významy}}
'''Inteligencia''' je pojem z psychológie (ale aj biológie, personálneho manažmentu, pedagogiky, biológie a kybernetiky), ktorý má spornú definíciu.
 
Najbežnejšie (ale zďaleka nie jediné) základné definície inteligencie sú tieto: 1) schopnosť človeka abstraktne myslieť, 2) schopnosť učiť sa, 3) súbor či úroveň [[rozum]]ových schopností (najmä ako schopnosť [[riešenie problému|riešiť problémy]]), 4) schopnosť prispôsobovať sa novému prostrediu (najmä s ohľadom na dosiahnutie svojich cieľov[[cieľ]]ov v rôznych prostrediach). [[Sociálna inteligencia]] sa dnes často (aspoň čiastočne) považuje za súčasť inteligencie, niekedy sa však považuje sa separátny koncept. Najnovšie je pojem inteligencia u niektorých autorov rozšírený aj o koncepty typu [[emocionálna inteligencia]], [[morálna inteligencia]], [[estetická inteligencia]] a pod., ktoré sú ale tradičnému chápaniu inteligencie už pomerne vzdialené. Inteligencia býva nesprávne stotožňovaná so školským vzdelaním alebo čiastočnými duševnými schopnosťami (napr. pamäťou, vtipom, kombinačnou schopnosťou). Inteligencia sa dá chápať ako kvalitatívny a kvantitatívny prejav [[intelekt]]u. Konkrétne príklady definícií pozri nižšie.<ref name=Blatný/><ref name=LP/><ref>LEGG, S., HUTTER, M.: A Collection of Definitions of Intelligence 2007 [https://arxiv.org/pdf/0706.3639.pdf]</ref><ref name=SNS/><ref name=VSCS/><ref>{{filit|fvi/inteligencia.html}}</ref><ref>Průcha, J. et al. Pedagogický slovník. 2009, S. 108</ref><ref>heslá: intelekt a inteligence; sociální inteligence. In: [[Velký sociologický slovník]] 1996</ref>
 
== Definícia ==
*"duševná vyspelosť charakterizovaná chápavosťou a súdnosťou; rozumové nadanie"<ref>inteligencia. In: [[Krátky slovník slovenského jazyka]]</ref>
*"duševná vyspelosť, chápavosť, súdnosť"<ref>inteligencia. In: [[Slovník slovenského jazyka (Peciar)]]</ref>
*"súbor rozumových schopností; rozumová bystrosť; nadanie, chápavosť"<ref name=VSCS>ŠALING, S. et al. Veľký slovník cudzích slov 2000, S. 553</ref>
*"schopnosť chápania, samostatného myslenia, riešenia situácií, v ktorých nemožno použiť návykové správanie, rozumové nadanie"<ref>inteligencia. In: [[Slovník cudzích slov (akademický)]]</ref>
 
*"rovnováha [[Adaptácia (psychológia)|adaptačných]] procesov" (adaptačnými procesmi sú: [[asimilácia]], [[akomodácia]] a [[ekvilibrácia]]) <ref>uvedené ako citát [[Jean Piaget|Jeana Piageta]] v: {{filit|fvi/inteligencia_piaget_j.html}}</ref><ref>[https://www.envisionyourevolution.com/wp-content/uploads/2019/11/Jean-Piagets-Theory-of-Cognitive-Development-envisionyourevolution.com_.pdf?cd60cf&cd60cf&9383fd&9383fd]</ref> (iná definícia inteligencie od toho istého autora: "všeobecný pojem, ktorý vyjadruje najvyššiu formu organizácie kognitívneho štruktúrovania"<ref>definícia J. Piageta citovaná v: inteligence. In: KOLÁŘ, Z. et al. Výkladový slovník z pedagogiky. 2012. S. 56 </ref>
*"schopnosť prekonávať ťažkosti v nových situáciách" <ref>definícia E. Claparédea a W. Sterna citovaná v Schopnosti. In: NAKONEČNÝ, Lexikon psychologie, 1995. S. 259</ref>
*"zložená [aggregate] alebo globálna schopnosť indivídua účelne konať, rozumneracionálne myslieť a účinne sa vyrovnávať [vso originálisvojím prostredím"<ref>{{Citácia knihy | priezvisko = | meno = | autor = DAVID WECHSLER | odkaz na autora = | titul = The Measurement and Appraisal OF ADULT INTELLIGENCE | vydanie = | vydavateľ = | miesto = | rok = 1958 | počet strán = 328 | url =https://books.google.sk/books?redir_esc=y&hl=sk&id=yF8OkMkYSboC&dq=wechseler+%22the+measurement+and+appraisal+of+adult%22&focus=searchwithinvolume&q=rationally sich| auseinandersetzen]isbn so= svojom| okolím"kapitola = | strany = 7| jazyk = }}</ref><ref>definícia D. Wechslera citovaná napr. v: {{Citácia knihy | priezvisko = Bortz | meno = Jürgen | autor = | odkaz na autora = | priezvisko2 = Döring | meno2 = Nicola | autor2 = | odkaz na autora2 = | titul = Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler (Limitierte Sonderausgabe) | vydanie = | vydavateľ = Springer-Verlag | miesto = | rok = 2007 | počet strán = 900 | url = | isbn = 978-3-540-33306-7 | kapitola = | strany = 63| jazyk = }}</ref><ref name=Blatný/>
*"spôsobilosť determinujúca kognitívne operácie, ktorej podstatou je podistým objavovanie a chápanie rôznych vzťahov (funkčných, štrukturálnych a ďalších).<ref name=LP/>
*"globálna schopnosť jednotlivca účelne sa správať a vyrovnávať sa so životnými podmienkami"<ref>inteligencia. In: [[Malá slovenská encyklopédia]] 1993, S. 294</ref>
*"spôsobilosť determinujúca kognitívne operácie, ktorej podstatou je podistým objavovanie a chápanie rôznych vzťahov (funkčných, štrukturálnych a ďalších).<ref name=LP/>
*"schopnosť riešiť problémy za okolností sprevádzaných neurčitosťou" <ref>definícia citovaná z iného (menovite neuvedeného) zdroja v: {{filit|fvi/inteligencia.html}}</ref>
*"schopnosť riešiť ťažké problémy"<ref>definícia M. Minskyho citovaná v: LEGG, S., HUTTER, M.: A Collection of Definitions of Intelligence 2007 [https://arxiv.org/pdf/0706.3639.pdf]</ref>
*"schopnosť jednotlivca učiť sa a pamätať si, identifikovať pojmy a ich vzťahy, riešiť problémy a získané informácie adaptívne aplikovať na svoje správanie"<ref>definícia Ruisela z roku 1997 citovaná napr. v hesle inteligencia v Encyklopaedii Beliane a v {{Citácia knihy | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Pedagogická revue | vydanie = | vydavateľ = MŠMŠ SR v Slovenskom pedagogickom nakl. | miesto = | rok = 2004 | počet strán = 588 | url = | isbn = | kapitola = | strany = 54| jazyk = }}</ref>
*"myšlienková a úsudková schopnosť človeka. Nesprávne stotožňovaná so školským vzdelaním alebo čiastočnými duševnými schopnosťami (pamäťou, vtipom, kombinačnou schopnosťou)."<ref name=SNS>inteligencia. In: [[Slovenský náučný slovník]] II.. 1932. S. 181</ref>
*"bezchybný prenos informácií cez kortex"<ref>definícia Eysencka citovaná v: [https://brill.com/previewpdf/book/edcoll/9789087905552/BP000009.xml]</ref>
*to isté ako Spearmanov [[g-faktor]] (=generálny faktor, faktor všeobecnej inteligencie), čiže všeobecná mentálna potencialita<ref name=Bel>inteligencia. In: [[EncyklopaediaEncyclopaedia Beliana]]</ref>
*"súbor schopností, ktorý vedie k tomu, že subjekt môže rýchlo postrehnúť situáciu, ktorá sa vyskytla, porozumieť jej a rýchle k nej zaujať najvýhodnejšie stanovisko, t.j. najvhodnejšie sa v príslušnom prípade správať a konať."<ref>definícia Vondráčka citovaná in: inteligencia. In: [[Encyklopédia medicíny]]</ref>
*"schopnosť orientácie v nových situáciách na základe rozpoznania podstatných súvislosti a vzťahov....Označenie pre súbor poznávacích schopností, ktoré sa prejavujú v procesoch poznávania, učenia, riešenia problémov, schopnosť prispôsobiť sa, orientovať sa v nových situáciách na základe určovania podstatných súvislostí a vzťahov. Aj označenie pre mieru skladby týchto schopností"<ref>inteligence. In: KOLÁŘ, Z. et al. Výkladový slovník z pedagogiky. 2012. S. 56</ref>
*to isté, čo [[intelekt]]<ref name=VSS/>
*"to, čo merajú inteligenčné testy"<ref>definícia Boringa z roku 1923 citovaná v: [http://labs.psychology.illinois.edu/~lyubansk/IQdef.htm]</ref>
*to isté, čo [[IQ]]<ref name=Blatný>{{Citácia knihy | priezvisko = | meno = | autor = Blatný Marek a kolektiv | odkaz na autora = | titul = Psychologie osobnosti - Hlavní témata, současné přístupy | vydanie = | vydavateľ = Grada Publishing a.s. | miesto = | rok = 2010 | počet strán = 301 | url = | isbn = 978-80-247-3434-7 | kapitola = | strany = 71 a nasl.| jazyk = }}</ref>
*schopnosť abstraktne myslieť<ref>definícia Termana z roku 1921 citovaná v: [http://labs.psychology.illinois.edu/~lyubansk/IQdef.htm]</ref><ref name=LP/>
*schopnosť učiť sa<ref>definícia Buckinghama citovaná v: [https://brill.com/previewpdf/book/edcoll/9789087905552/BP000009.xml]</ref>