Štátny podnik: Rozdiel medzi revíziami

statny podnik
(sa)
(statny podnik)
Je samostatnou PO s právnou subjektivitou, do právnych vzťahov vstupuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Jeho právne postavenie upravuje zákon o štátnom podniku.
 
'''Zakladateľ''' - ústredný orgán štátnej správy (napr. ministerstvo)
'''Založenie:'''
Zakladateľ - ústrednýmiestny orgán štátnej správy (napr.krajský, obvodný ministerstvoúrad)
 
- miestny orgán štátnej správy (krajský, obvodný úrad)
'''Vznik''' – dňom zápisu do OR, návrh na zápis dáva zakladateľ, prikladá zakladateľskú listinu. Návrh na zápis obsahuje: zakladateľa, názov, sídlo, IČO, predmet činnosti, vymedzenie majetku.
'''
Vznik''' – dňom zápisu do OR, návrh na zápis dáva zakladateľ, prikladá zakladateľskú listinu. Návrh na zápis obsahuje: zakladateľa, názov, sídlo, IČO, predmet činnosti, vymedzenie majetku.
 
'''Hospodári s majetkom, ktorý:'''
Anonymný používateľ