Štátny podnik: Rozdiel medzi revíziami

d
Interné odkazy
(Štylistika, typografia)
d (Interné odkazy)
'''Štátny podnik''' je samostatnou [[právnická osoba|právnickou osobou]] s [[právna subjektivita|právnou subjektivitou]].
 
Do právnych vzťahov vstupuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Jeho právne postavenie upravuje [[zákon o štátnom podniku]]. Zakladateľom ŠP môže byť ústredný orgán štátnej správy (napr. ministerstvo) alebo miestny orgán štátnej správy (krajský, obvodný úrad). ŠP vzniká dňom zápisu do [[obchodný register|obchodného registra]], návrh na zápis dáva zakladateľ, prikladá zakladateľskú listinu. Návrh na zápis obsahuje meno zakladateľa, názov, sídlo, [[IČO]], predmet činnosti, vymedzenie majetku. Podnik môže hospodáriť s majetkom, ktorý mu bol pri založení zverený do správy, alebo ktorý nadobudol v priebehu svojej činnosti. Majetok je v štátnom vlastníctve, povinne vytvára rezervný fond .
 
Typy štátnych podnikov:
* podniky zamerané na podnikateľskú činnosť tzv. manažérske (riaditeľ ;, dozorná rada)
* podniky na uspokojovanie spoločenských záujmov tzv. verejnoprospešné podniky (riaditeľ bez DR) ochrana životného prostredia, sociálnasociálnu starostlivosť, zdravotníctvo, školstvo
 
== Orgány štátneho podniku ==
== Zrušenie ŠP ==
 
* '''s likvidáciou''' – určí sa likvidátor, ktorý nahrádza štatutárny orgán. Jeho úlohou je dbať aby zanikajúca spoločnosť splnila svoje záväzky veriteľom. Likvidačný zostatok (suma ktorá zostane po splatení záväzkov) sa rozdelí medzi spoločníkov a likvidátorov do 30 dní po skončení likvidácie podá návrh registrovému súdu na výmazvymazanie z ORobchodného registra.
* '''bez likvidácie''' – zlúčením, splynutím, rozdelením alebo premenou na inú formu, pričom záväzky prechádzajú na novú spoločnosť, pričom v OR sa urobí výmazvymazanie zanikajúcej a zápis novej spoločnosti.
Podnik následne zaniká dňom výmazuvymazania z obchodného registru.
1 503

úprav