Wikipédia:Používateľské meno: Rozdiel medzi revíziami

pokračujem
({{Pracuje sa}}, preklad z cs wiki)
 
(pokračujem)
== Voľba redaktorského mena ==
Najlepším redaktorským menom je obvykle vaše skutočné meno, alebo vaša dlhodobo používaná internetová prezývka. Zvoľte si prosím také meno, ktoré nám všetkým umožní tvorbu encyklopédie – vám nebude prekážať podpisovať sa ním, nám nebude prekážať čítať ho a spolupracovať s človekom, ktorý sa takto podpisuje.
<!--
UvědomteUvedomte si, že kontroverzníkontroverzné jménomeno můžemôže způsobitspôsobiť, že ostatní na vás budoubudú hledětpozerať s předsudkypredsudkami. DoporučujemeOdporúčame sevám vyhnoutpreto vyhnúť sa
# jménůmmenám politických, vojenských neboalebo náboženských osobností či událostíudalostí,
# libovolnýmľubovoľným jménůmmenám, kteráktoré by mohlamohli býtbyť považovánapovažované za urážliváurážlivé neboalebo za propagacipropagáciu názorůnázorov nějakénejakej veřejněverejne činnéčinnej osobnosti.
CílemCieľom je, abysteaby byliste hodnoceniboli podlehodnotení svýchpodľa příspěvkůsvojich príspevkov, nenie na základězáklade emocionálníemocionálnej reakcereakcie na kontroverzníkontroverzný podpis. Vhodný výběrvýber uživatelskéhoredaktorského jménamena je iaj vevo vašemvašom zájmuzáujme, takže voltevoľte opatrněopatrne. PamatujtePamätajte, že jsteste součástísúčasťou komunity.
 
=== Skutečná jména versus přezdívky ===
Dříve se na mnoha wiki doporučovalo používat skutečná jména místo přezdívek kvůli předpokladu, že uživatel, který se pod příspěvek podepíše svým skutečným jménem, bude spíše přispívat hodnotně než ten, který se podepisuje pouze přezdívkou. Dosavadní zkušenosti na českém internetu i české Wikipedii tento předpoklad zvláště nepodporují a komunita nemá nic ani proti jedné možnosti: pokud již máte svou stálou přezdívku jinde (ať na internetu nebo mimo něj) a chcete ji používat, je to zcela v pořádku; na druhou stranu pokud žádnou nemáte ani vás nenapadá, může být skutečné jméno nejlepším řešením.
 
=== Skutočné mená versus prezývky ===
Predtým sa na mnohých wiki odporúčalo používať skutočné mená namiesto prezývok kvôli predpokladu, že redaktor, ktorý sa pod príspevok podpíše svojim skutočným menom, bude skôr prispievať hodnotne než ten, ktorý sa podpisuje len prezývkou. Doterajšie skúsenosti na slovenskom internete aj slovenskej Wikipédii tento predpoklad zvlášť nepodporujú a komunita nemá nič ani proti jednej možnosti: ak už máte svoju stálu prezývku inde (či už na internete alebo mimo neho) a chcete ju používať, je to celkom v poriadku; ak však žiadnu nemáte ani vás nenapadá, môže byť skutočné meno najlepším riešením.
<!--
V této souvislosti je vhodné si uvědomit, že podle některých právních systémů je autorské dílo napsané pod pseudonymem chráněno kratší dobu než autorské dílo označené skutečným jménem autora. (U pseudonymních děl se autorská práva chrání 70 let od data zveřejnění, na rozdíl od 70 let od smrti autora u děl se známou osobou autora.)
 
# Přihlašte se pod svým stávajícím účtem a na stránce [[Wikipedie:Potřebuji pomoc]] požádejte o změnu jména.
# Jakmile bude vaše uživatelské jméno změněno, budou všechny vaše editace přiřazeny k vašemu novému uživatelskému jménu; můžete '''vytvořit''' a případně požádat o zablokování účtu pod vaším původním uživatelským jménem, aby se zabránilo pokusům o podvod.
# ZřejměZrejme budete chtítchtíť přesunout vaši uživatelskou a diskusní stránku na nový název.
-->