Ľavica (politika): Rozdiel medzi revíziami

časť sa opakovala; špeciálne tu spomínať nacionalistické strany nemá zmysel, je to úplne iný parameter hodnotenia a každý typ strany môže byť aj lavicový
(ale myslí)
(časť sa opakovala; špeciálne tu spomínať nacionalistické strany nemá zmysel, je to úplne iný parameter hodnotenia a každý typ strany môže byť aj lavicový)
'''Ľavica''' je vágne označenie pre politickú skupinu alebo skupiny, najmä politické strany, a príslušné politické smery, ktoré v spoločnosti presadzujú záujmy nižších a stredných vrstiev (najmä záujmy zamestnancov). Ide o protiklad pojmu [[pravica]], ktorá zahŕňa predovšetkým konzervatívne a liberálne smery; v tomto zmysle je lavica teda označenie pre nekonzervatívne a neliberálne politické smery.
 
Za ľavicové sa pokladajú najmä [[sociálna demokracia|sociálnodemokratické]], [[socializmus|socialistické]], [[komunizmus|komunistické]], niekedy aj strany zelených {{bez citácie}}. Ako krajná ľavica sa označujú komunistické strany, predovšetkým nereformované.
"Ľavicový" sa dnes najčastešie chápe ako synonymum pre ľudový, nepriateľský voči súkromnému vlastníctvu, požadujúci účasť ľudu na vláde.
 
V súčasnosti sa často stierajú rozdiely medzi pravicovými a ľavicovými stranami. Veľmi často vládnuce ľavicové strany z dôvodov zabezpečenia ekonomického rastu zavádzajú opatrenia typické skôr pre pravicu a naopak pravicové vlády, hlavne z populistických dôvodov, zavádzajú opatrenia typické skôr pre ľavicu.
 
 
== Vznik pojmu ==
Označenie vzniklo na konci [[18. storočia]] v období [[Francúzska revolúcia|Francúzskej revolúcie]] podľa toho, že takto označovaná skupina poslancov sedela v parlamente vľavo. Vľavo sedeli zástancovia ľudu (spočiatku vrátane meštianstva, neskôr bez meštianstva), a tým pádom za daných okolností zástancovia stále väčších zmien. Vpravo sedela najprv aristokracia a monarchisti a teda za daných okolností zástancovia starého poriadku, v neskoršom priebehu revolúcie vpravo sedeli zástancovia bohatého meštianstva a slobodného trhu (takisto teda skôr zástancovia vyšších vrstiev).
 
==Základné rysy ľavcovejľavicovej politiky==
 
* Háji práva a záujmy nižších a stredných vrstiev spoločnosti, zvlášť záujmy zamestnancov proti vlastníkom výrobných prostriedkov. Vyžaduje, aby sa tieto vrstvy zúčastňovali na uskutočňovaní politiky (napr. prostredníctvom [[Odbory|odborov]]).
131 809

úprav