Wikipédia:Používateľské meno: Rozdiel medzi revíziami

pokračujem
(pokračujem)
(pokračujem)
=== Skutočné mená versus prezývky ===
Predtým sa na mnohých wiki odporúčalo používať skutočné mená namiesto prezývok kvôli predpokladu, že redaktor, ktorý sa pod príspevok podpíše svojim skutočným menom, bude skôr prispievať hodnotne než ten, ktorý sa podpisuje len prezývkou. Doterajšie skúsenosti na slovenskom internete aj slovenskej Wikipédii tento predpoklad zvlášť nepodporujú a komunita nemá nič ani proti jednej možnosti: ak už máte svoju stálu prezývku inde (či už na internete alebo mimo neho) a chcete ju používať, je to celkom v poriadku; ak však žiadnu nemáte ani vás nenapadá, môže byť skutočné meno najlepším riešením.
<!--
V této souvislosti je vhodné si uvědomit, že podle některých právních systémů je autorské dílo napsané pod pseudonymem chráněno kratší dobu než autorské dílo označené skutečným jménem autora. (U pseudonymních děl se autorská práva chrání 70 let od data zveřejnění, na rozdíl od 70 let od smrti autora u děl se známou osobou autora.)
 
V tejto súvislosti je vhodné uvedomiť si, že podľa niektorých právnych systémov je autorské dielo napísané pod pseudonymom chránené kratšiu dobu než autorské dielo označené skutočným menom autora. ( Diela napísané pod pseudonymom sú chránené autorskými právami 70 rokov od dátumu zverejnenia, na rozdiel od 70 rokov od smrti autora pri dielach so známou osobou autora.)
Nepoužívejte skutečná jména známých osobností (živých nebo zemřelých v nedávné minulosti). Mnoho uživatelů je pokládá za příliš rušivá a mohou žádat, abyste si je změnili. Vytvořit si uživatelské jméno známé osoby a pak provádět narušující úpravy článků jejím "jménem" nebo ve snaze je zdiskreditovat nejspíše povede k opatřením uvedeným v sekci ''Nevhodná uživatelská jména''.
 
Nepoužívajte skutočné meno známej osobnosti (živej alebo nedávno zosnulej). Mnoho redaktorov takéto meno považuje za príliš rušivé a môže žiadať, aby ste si ho zmenili. Vytvoriť si redaktorské meno známej osoby a potom robiť narušujúce úpravy článkov v "jej mene" alebo v snahe ju zdiskreditovať pravdepodobne bude mať za následok opatrenie, ktoré je uvedené v sekcii ''Nevhodné redaktorské mená''.
=== Velikost písmen v uživatelském jménu ===
První písmeno každého uživatelského jména na Wikipedii musí být velké. Pokud si např. založíte účet s názvem &bdquo;moje jméno&ldquo;, bude automaticky převedeno na &bdquo;Moje jméno&ldquo;.
 
=== VelikostVeľkosť písmen v uživatelskémredaktorskom jménumene ===
Pokud je vaše uživatelské jméno složeno z více slov, budete patrně chtít použít velké první písmeno i u ostatních slov (pokud jsou to vlastní jména).
PrvníPrvé písmeno každého uživatelskéhoredaktorského jménamena na WikipediiWikipédii musí býtbyť velkéveľké. PokudAk si např.napríklad založíte účet s názvemnázvom &bdquo;moje jménomeno&ldquo;, bude automaticky převedenoprevedené na &bdquo;Moje jménomeno&ldquo;.
 
Ak je vaše redaktorské meno zložené z viacerých slov, budete zrejm chcieť použiť veľké prvé písmeno aj pri ostatných slovách (ak sú to vlastné mená).
== Nevhodná uživatelská jména ==
Účelem uživatelských jmen je identifikovat a rozlišovat přispěvatele, což slouží ke vzájemné komunikaci a zaznamenávání editací. Uživatelské jméno není místo pro vyjádření názoru či napadání. Nikdo nemá na žádné konkrétní uživatelské jméno nárok. Ačkoliv svérázná a zajímavá uživatelská jména mohou Wikipedii obohatit, nejsou nezbytně nutná. Jako uživatelské jméno není vhodná e-mailová adresa, neboť se může stát další položkou do sbírky robotů, které po Internetu sbírají adresy pro spamery a následné zasílání [[spam]]u.
 
== Nevhodné redaktorské mená ==
Výslovně jsou na Wikipedii ''zakázány'' některé druhy jmen:
Účelom redaktorských mien je identifikovať a rozlišovať prispievateľov čo slúži k vzájomnej komunikácii a zaznamenávaniu editácií. Redaktorské meno nie je miestom na vyjadrenie názoru či napádanie. Nikdo nemá na žiadne konkrétne redaktorské meno nárok. Hoci svojrázne a zaujímavé redaktorské mená môžu Wikipédiu obohatiť, nie sú nevyhnutné. Ako redaktorské meno nie je vhodná e-mailová adresa, pretože sa môže stať ďalšou položkou do zbierky robotov, ktoré po Internete zbierajú adresy pre spamerov a následne zasielanie [[spam]]u.
 
Výslovne sú na Wikipédii ''zakázané'' niektoré druhy mien:
'''Úmyslně matoucí jména:''' jména, která se mohou plést se jménem jiného uživatele Wikipedie nebo s nějakou funkcí programového vybavení. Pokud vaši obvyklou přezdívku již používá někdo jiný, zvažte, zda není vhodnější použít vaše skutečné jméno či nějakou jinou vaši přezdívku. Nepoužívejte jména jako ''Poslední změny'', ''Správce'' apod.
<!--
'''Úmyslně matoucí jména:''' jména, která se mohou plést se jménem jiného uživatele Wikipedie nebo s nějakou funkcí programového vybavení. PokudAk vaši obvyklou přezdívku již používá někdo jiný, zvažte, zda není vhodnější použít vaše skutečné jméno či nějakou jinou vaši přezdívku. Nepoužívejte jména jako ''Poslední změny'', ''SprávceSprávca'' apoda podobne.
 
'''Obtížně zobrazitelná jména:''' jména, která většina uživatelů nedokáže snadno napsat na klávesnici či zobrazit v prohlížeči. Programové vybavení Wikipedie umožňuje zvolit si jméno z celého bohatství [[Unicode]] znaků, ale nejbezpečnější bude, když si zvolíte jméno ze znaků české abecedy a číslic. Použít libovolné znaky můžete v podpisu (viz níže).