Wikipédia:Používateľské meno: Rozdiel medzi revíziami

pokračujem
(pokračujem)
(pokračujem)
 
Výslovne sú na Wikipédii ''zakázané'' niektoré druhy mien:
<!--
'''Úmyslně matoucí jména:''' jména, která se mohou plést se jménem jiného uživatele Wikipedie nebo s nějakou funkcí programového vybavení. Ak vaši obvyklou přezdívku již používá někdo jiný, zvažte, zda není vhodnější použít vaše skutečné jméno či nějakou jinou vaši přezdívku. Nepoužívejte jména jako ''Poslední změny'', ''Správca'' a podobne.
 
'''Úmyselne zmätočné mená:''' mená, ktoré sa môžu pliesť s menom iného redaktora Wikipédie lebo s nejakou funkciou programového vybavenia. Ak vašu zvyčajnú prezývku už používa niekto iný, zvážte, či nie je vhodnejšie použiť vaše skutočné meno či nejakú inú vašu prezývku. Nepoužívajte mená ako ''Posledné úpravy'', ''Správca'' a podobne.
'''Obtížně zobrazitelná jména:''' jména, která většina uživatelů nedokáže snadno napsat na klávesnici či zobrazit v prohlížeči. Programové vybavení Wikipedie umožňuje zvolit si jméno z celého bohatství [[Unicode]] znaků, ale nejbezpečnější bude, když si zvolíte jméno ze znaků české abecedy a číslic. Použít libovolné znaky můžete v podpisu (viz níže).
 
'''ObtížněObtiažne zobrazitelnázobraziteľné jménamená:''' jménamená, kteráktoré většinaväčšina uživatelůredaktorov nedokáže snadnoľahko napsatnapísať na klávesnici či zobrazitzobraziť v prohlížečiprehliadači. Programové vybavenívybavenie WikipedieWikipédie umožňuje zvolitzvoliť si jménomeno z celého bohatstvíbohatstva [[Unicode]] znakůznakov, ale nejbezpečnějšínajbezpečnejšie bude, kdyžkeď si zvolíte jménomeno zezo znakůznakov českéslovenskej abecedy a číslic. PoužítPoužiť libovolnéľubovoľné znaky můžetemôžete v podpisupodpise (vizpozri níženižšie).
'''Nedostatečná rozlišovací schopnost:''' jména, která jsou velmi obtížně rozenatelná od již existujících uživatelských jmen (např "<nowiki>Jan__Novák</nowiki>" a "<nowiki>Jan_Novák</nowiki>" se liší pouze v počtu mezer), nebo jména, která jsou nepřehledná a dělají problém ostatním při oslovování, psaní o daném uživateli apod. Příkladem takových nevhodných jmen jsou samá čísla (např. "5487112548") nebo neuspořádané shluky písmen (např. "opiuasererweefuis").
 
'''Nedostatočná rozlišovacia schopnosť:''' mená, ktoré sú veľmi ťažko rozpoznateľné od už existujúcich redaktoských mien (napr."<nowiki>Jan__Nový</nowiki>" a "<nowiki>Jan_Nový</nowiki>" sa lišia iba v počte medzier), alebo mená, ktoré sú neprehľadné a robi problém ostatnímý pri oslovovaní, písaní o danom redaktorovi a podobne. Príkladom takýchto nevhodných mien sú samé čísla (napr. "5487112548") alebo neusporiadané zhluky písmen (napr. "opiuasererweefuis").
<!--
'''Provokující jména:''' jména, která rozptylují pozornost přispěvatelů od tvorby encyklopedie nebo je urážejí, nejsou na Wikipedii dovolena. Mezi taková jména patří například:
* jména provokující rasovou/etnickou/národní/náboženskou/třídní nesnášenlivost, xenofobii apod,