Wikipédia:Používateľské meno: Rozdiel medzi revíziami

koniec
(pokračujem)
(koniec)
{{Pracuje saodporúčanie}}
Pri vytváraní nového účtu je jednou z vecí, ktoré si musíte zvoliť, vaše '''redaktorské meno''', ktoré budete na Wikipédii používať. Táto stránka poskytuje niekoľko rád na túto tému.
 
 
== Na čo slúži redaktorské meno? ==
Redaktorské meno sa pripojí k popisu každej editácie, ktorú urobíte (ak sa predtým prihlásite). Je to dôležité na určenie miery zodpovednosti za zmeny v článku, ale aj z hľadiska [[Wikipédia:Autorské právo|autorského práva]] – ak sa napr. niekomu páči váš príspevok a rád by ho použil za podmienok nezlučiteľných s podmienkami licencie [[GNU Free Documentation License|GFDL]], ktorá vo Wikipédii platí, môže podlepodľa toho zistiť autora a napríklad na vaševašej diskusnej stránke vás požiadať o povolenie vaše dielo použiť. Všeobecne sa teda dá povedať, že vaše redaktorské meno je použité na označenie vášho autorstva.
 
Ak sa vám vaše redaktorské meno nepáči, môžete si ho dať zmeniť – pozri [[#Zm.C4.9Bna_u.C5.BEivatelsk.C3.A9ho_jm.C3.A9na|nižšie]].
Najlepším redaktorským menom je obvykle vaše skutočné meno, alebo vaša dlhodobo používaná internetová prezývka. Zvoľte si prosím také meno, ktoré nám všetkým umožní tvorbu encyklopédie – vám nebude prekážať podpisovať sa ním, nám nebude prekážať čítať ho a spolupracovať s človekom, ktorý sa takto podpisuje.
Uvedomte si, že kontroverzné meno môže spôsobiť, že ostatní sa na vás budú pozerať s predsudkami. Odporúčame vám preto vyhnúť sa
# menám politických, vojenských alebo náboženských osobností či udalostí,
# ľubovoľným menám, ktoré by mohli byť považované za urážlivé alebo za propagáciu názorov nejakej verejne činnej osobnosti.
V tejto súvislosti je vhodné uvedomiť si, že podľa niektorých právnych systémov je autorské dielo napísané pod pseudonymom chránené kratšiu dobu než autorské dielo označené skutočným menom autora. ( Diela napísané pod pseudonymom sú chránené autorskými právami 70 rokov od dátumu zverejnenia, na rozdiel od 70 rokov od smrti autora pri dielach so známou osobou autora.)
 
Nepoužívajte skutočné meno známej osobnosti (živej alebo nedávno zosnulej). Mnoho redaktorov takéto meno považuje za príliš rušivé a môže žiadať, aby ste si ho zmenili. Vytvoriť si redaktorské meno známej osoby a potom robiť narušujúcedeštruktívne úpravy článkov v "jej mene" alebo v snahe ju zdiskreditovať pravdepodobne bude mať za následok opatrenie, ktoré je uvedené v sekcii ''Nevhodné redaktorské mená''.
 
=== Veľkosť písmen v redaktorskom mene ===
Prvé písmeno každého redaktorského mena na Wikipédii musí byť veľké. Ak si napríklad založíte účet s názvom „moje meno“, bude automaticky prevedené na „Moje meno“.
 
Ak je vaše redaktorské meno zložené z viacerých slov, budete zrejmzrejme chcieť použiť veľké prvé písmeno aj pri ostatných slovách (ak sú to vlastné mená).
 
== Nevhodné redaktorské mená ==
Účelom redaktorských mien je identifikovať a rozlišovať prispievateľov čo slúži k vzájomnej komunikácii a zaznamenávaniu editácií. Redaktorské meno nie je miestom na vyjadrenie názoru či napádanie. NikdoNikto nemá na žiadne konkrétne redaktorské meno nárok. Hoci svojrázne a zaujímavé redaktorské mená môžu Wikipédiu obohatiť, nie sú nevyhnutné. Ako redaktorské meno nie je vhodná e-mailová adresa, pretože sa môže stať ďalšou položkou do zbierky robotov, ktoré po Internete zbierajú adresy pre spamerov a následne zasielanie [[spam]]u.
 
Výslovne sú na Wikipédii ''zakázané'' niektoré druhy mien:
 
'''Úmyselne zmätočné mená:''' mená, ktoré sa môžu pliesť s menom iného redaktora Wikipédie leboalebo s nejakou funkciou programového vybavenia. Ak vašu zvyčajnú prezývku už používa niekto iný, zvážte, či nie je vhodnejšie použiť vaše skutočné meno či nejakú inú vašu prezývku. Nepoužívajte mená ako ''Posledné úpravy'', ''Správca'' a podobne.
 
'''Obtiažne zobraziteľné mená:''' mená, ktoré väčšina redaktorov nedokáže ľahko napísať na klávesnici či zobraziť v prehliadači. Programové vybavenie Wikipédie umožňuje zvoliť si meno z celého bohatstva [[Unicode]] znakov, ale najbezpečnejšie bude, keď si zvolíte meno zo znakov slovenskej abecedy a číslic. Použiť ľubovoľné znaky môžete v podpise (pozri nižšie).
 
'''Nedostatočná rozlišovacia schopnosť:''' mená, ktoré sú veľmi ťažko rozpoznateľné od už existujúcich redaktoskýchredaktorských mien (napr."<nowiki>Jan__Nový</nowiki>" a "<nowiki>Jan_Nový</nowiki>" sa lišialíšia iba v počte medzier), alebo mená, ktoré sú neprehľadné a robirobia problém ostatnímýostatným pri oslovovaní, písaní o danom redaktorovi a podobne. Príkladom takýchto nevhodných mien sú samé čísla (napr. "5487112548") alebo neusporiadané zhluky písmen (napr. "opiuasererweefuis").
<!--
'''Provokující jména:''' jména, která rozptylují pozornost přispěvatelů od tvorby encyklopedie nebo je urážejí, nejsou na Wikipedii dovolena. Mezi taková jména patří například:
* jména provokující rasovou/etnickou/národní/náboženskou/třídní nesnášenlivost, xenofobii apod,
* jména odkazující na symboly rasové/etnické/národní/náboženské/třídní nesnášenlivosti, [[xenofobie]] apod.,
* jména odkazující na násilí,
* jména se sexuálním podtextem,
* jména vulgární, skatologická či pornografická.
 
'''Provokačné mená:''' mená, ktoré odvádzajú pozornosť prispievateľov od tvorby encyklopédie alebo ich urážajú, nie sú na Wikipédii dovolené. Medzi takéto mená patria napríklad:
'''Obtěžující či pomlouvačná jména:''' obtěžování a pomlouvání na Wikipedii nepatří v žádném případě. Navíc, vaše uživatelské jméno není nástroj k napadání ostatních uživatelů, se kterými jste ve sporu. Vaše jméno by nemělo sloužit k urážení jiných uživatelů, uživatelských jmen, článků či činnosti. Uživatelské jméno by nemělo pomlouvat jiné osoby, firmy či skupiny, bez ohledu na to, zda jsou uživateli Wikipedie.
* mená, ktoré provokujú rasovú/etnickú/národnú/náboženskú/triednu neznášanlivosť, xenofóbiu a pod,
* jménamená, ktoré odkazujícíodkazujú na symboly rasové/etnické/národnínárodné/náboženské/třídnítriednu nesnášenlivostineznášanlivosť, [[xenofobiexenofóbia]] apoda pod.,
* mená, ktoré odkazujú na násilie,
* mená so sexuálnym podtextom,
* mená vulgárne, skatologické či pornografické.
 
'''Obťažujúce či ohováračské mená:''' obťažovanie a ohováranie nepatrí na Wikipédiu v žiadnom prípade. Navyše, vaše redaktorské meno nie je nástroj na napádanie ostatných redaktorov, s ktorými ste v spore. Vaše meno by nemalo slúžiť na urážanie iných redaktorov, redaktorských mien, článkov či činností. Redaktorské meno by nemalo ohovárať iné osoby, firmy či skupiny, bez ohľadu na to, či sú redaktormi Wikipdie.
=== Zakázaná jména ===
 
Pokud se anonymní uživatel pokusí založit účet se jménem, které souhlasí s regulárním výrazem na stránce [[MediaWiki:Usernameblacklist]], je mu v tom systémem zabráněno.
=== Zakázané mená ===
Ak sa anonymný redaktor pokúsi založiť účet s menom, ktoré súhlasí s regulárnym výrazom na stránke [[MediaWiki:Usernameblacklist]], systém mu v tom zabráni.
 
== Podpisy ==
V [[NápovědaPomoc:UživatelskéRedaktorské nastavenínastavenie|uživatelskémredaktorskom nastavení]] si můžetemôžete zvolitzvoliť alternativníalternatívny podpis, kterýktorý sesa bude používatpoužívať v diskusíchdiskusiách místonamiesto vašehovášho uživatelskéhoredaktorského jménamena (podlepodľa kteréhoktorého sesa jmenujevolá vaše uživatelskávaša stránka veredaktora v [[NápovědaPomoc:JmennýMenný prostorpriestor|jmennémmennom prostorupriestore]] ''WikipedistaRedaktor''). VšeobecněVšeobecne sesaříctpovedať, že sesa na alternativníalternatívny podpis vztahujívzťahujú stejnárovnaké pravidlapravidlá jakoako na vlastnívlastné uživatelskéredaktorské jménomeno.
 
Alternatívny podpis môže byť poňatý kreatívnejšie, napr. s využitím ornamentálnych znakov [[Unicode]] (napr. &#9787;&#9794;&#9814;&#9829;&#9733;). Používanie obrázkov sa v alternatívnom podpise neodporúča z niekoľkých dôvodov:
* zatěžujízaťažujú zdroje serveru,
* sťažujú vyhľadávanie a kopírovanie textu zo stránky,
* môžu odvádzať pozornosť od vlastnej správy,
* vo väčšine prehliadačov spôsobujú problémy s rozvrhnutím okolitého textu.
Nepoužívajte v podpise blikanie, väčšine redaktorov je to nepríjemné.
 
Podpis lzemožno seso znalostíznalosťou kódu wiki využívatvyužívať iaj kna začleňovánízačleňovanie důmyslnějšíchdômyselnejších odkazůodkazov. VeVo svémsvojom nastavení si můžetemôžete zvolitzvoliť, že budete používatpoužívať neupravený podpis, do kteréhoktorého pakpotom můžetemôžete vkládatvkladať iaj wikiodkazy a formátováníformátovanie (napřnapr. <code><nowiki>[[</nowiki>{{ns:2}}:''VašeJménoVašeMeno'']] (<nowiki>[[</nowiki>{{ns:3}}:''VašeJménoVašeMeno''|diskusediskusia]])</code> způsobíspôsobí, že podpis bude kroměokrem vašívašej uživatelskéredaktorskej stránky véstviesť iaj na vašivašu diskusidiskusiu). PokudAk tutotúto volbuvoľbu nezaškrtnete, MediaWiki z vašehovášho podpisu automaticky vyrobí odkaz na vaši uživatelskouvašu stránku redaktora.
Alternativní podpis může být pojat kreativněji, např. s využitím ornamentálních znaků [[Unicode]] (např. &#9787;&#9794;&#9814;&#9829;&#9733;). Používání obrázků se v alternativním podpisu nedoporučuje z několika důvodů:
* zatěžují zdroje serveru,
* ztěžují vyhledávání a kopírování textu ze stránky,
* mohou odvádět pozornost od vlastní zprávy,
* ve většině prohlížečů způsobují problémy s rozvržením okolního textu.
Nepoužívejte v podpisu blikání, většině uživatelů to je nepříjemné.
 
Snažte sa udržať svoj podpis čo možno najkratší, pretože dlhé podpisy znepriehľadňujú zdrojový text stránok a tým sťažujú prácu ostatným prispievateľom.
Podpis lze se znalostí kódu wiki využívat i k začleňování důmyslnějších odkazů. Ve svém nastavení si můžete zvolit, že budete používat neupravený podpis, do kterého pak můžete vkládat i wikiodkazy a formátování (např. <code><nowiki>[[</nowiki>{{ns:2}}:''VašeJméno'']] (<nowiki>[[</nowiki>{{ns:3}}:''VašeJméno''|diskuse]])</code> způsobí, že podpis bude kromě vaší uživatelské stránky vést i na vaši diskusi). Pokud tuto volbu nezaškrtnete, MediaWiki z vašeho podpisu automaticky vyrobí odkaz na vaši uživatelskou stránku.
 
== Zmena redaktorského mena ==
Pokud možno se však snažte udržet svůj podpis co možná nejkratší, protože dlouhé podpisy znepřehledňují zdrojový text stránek a tím ztěžují práci ostatním přispěvatelům.
Ak sa dodatočne presvedčíte, že ste si vybrali redaktorské meno zle, prípadne sa nájde dostatočný počet ľudí, ktorí ho považujú za nevhodné, môže byť zmenené (so spätnou platnosťou). Zmeniť redaktorské meno vám môže ľubovoľný [[Wikipédia:Správcovia|byrokrat]] (správca so zvláštnymi právami). Ak si prajete zmeniť svoje redaktorské meno, postupujte nasledovne:
# Skontrolujte, či vaše nové meno doteraz nepoužíva iný redaktor ([[Špeciálne:Listusers|zoznam redaktorov]]). '''Nezakladajte účet s novým menom!'''
# Prihláste sa pod svojim terajším účtom a na stránke [[Wikipédia:Potrebujem pomoc]] požiadajte o zmenu mena.
# Akonáhle bude vaše redaktorské meno zmenené, budú všetky vaše editácie priradené k vášmu novému menu redaktora; môžete '''vytvoriť''' a prípadne požiadať o zablokovanie účtu pod vašim pôvodným redaktorským menom, aby sa zabránilo pokusom o podvod.
# Zrejme budete chtíťchcieť přesunoutpresunúť vašivašu uživatelskouredaktorskú a diskusnídiskusnú stránku na nový názevnázov.
 
== Změna uživatelského jména ==
Pokud dodatečně dospějete k přesvědčení, že jste si vybrali uživatelské jméno špatně, popřípadě se najde dostatečný počet lidí, kteří je považují za nevhodné, může být změněno (se zpětnou platností). Změnit uživatelské jméno vám může libovolný [[Wikipedie:Správci#Byrokraté|byrokrat]] (správce se zvláštními právy). Pokud si přejete změnit své uživatelské jméno, proveďte následující postup:
# Zkontrolujte, že vaše nové jméno dosud není použito jiným uživatelem ([[Speciální:Listusers|seznam uživatelů]]). '''Nezakládejte účet s novým jménem!'''
# Přihlašte se pod svým stávajícím účtem a na stránce [[Wikipedie:Potřebuji pomoc]] požádejte o změnu jména.
# Jakmile bude vaše uživatelské jméno změněno, budou všechny vaše editace přiřazeny k vašemu novému uživatelskému jménu; můžete '''vytvořit''' a případně požádat o zablokování účtu pod vaším původním uživatelským jménem, aby se zabránilo pokusům o podvod.
# Zrejme budete chtíť přesunout vaši uživatelskou a diskusní stránku na nový název.
-->
 
[[cs:Wikipedie:Uživatelské jméno]]