Spravovanie redaktorských práv

Vybrať používateľa  
Zobraziť používateľské skupinyPrehliadanie práv používateľa Chiak (diskusia | príspevky)

Implicitne člen skupiny: Automaticky schválení používatelia

Záznam používateľských práv

  • 22:23, 1. január 2011 Adrian diskusia príspevky zmenil členstvo používateľa Chiak v skupinách z (žiadne) na správca (podľa hlasovania)