Špiritizmus je viera v záhrobný život duchov zomrelých a v možnosť dorozumenia s nimi prostredníctvom médií (prostredníkov), ktorá sa rozšírila na prelome 19. stor. a 20. stor.. Stúpenci špiritizmu sa nazývajú špiritisti. Špiritisti robia pokusy zhmotniť duchov zomrelých na seansách pomocou rôznych praktík (stolčeky).

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.