Štátna hymna

slávnostná pieseň slúžiaca ako symbol štátu

Štátna hymna je slávnostná, spravidla vlastenecká pieseň slúžiaca ako symbol štátu. Patrí medzi štátne symboly a určuje ju zákon. Vo väčšine jazykov sa označuje ako národná hymna (kde sa národ spravidla chápe politicky).

Štátne hymny sveta
Táto lišta: zobraz  diskusia  uprav

Spravidla ide o hymnus alebo pochod, juhoamerické hymny majú trocha operný štýl. Štátne hymny si z praktických dôvodov vyžadujú jednoduchosť, najmä preto až na niekoľko výnimiek (Nemecko, Rusko) nemajú významnejšiu hudobnú hodnotu.

Štátne hymny začali vznikať v 19. a 20. storočí so vznikom národných štátov. Najstaršia hymna je však holandská, ktorá pochádza zo 16. storočia. Slovenská štátna hymna je Nad Tatrou sa blýska.

Svoju hymnu majú aj zoskupenia štátov Európska únia (Beethovenova Óda na radosť), Organizácia Spojených národov a Africká únia a tiež aj jednotlivé jazyky ako napr. esperanto (La Espero).

Iné projekty upraviť