Štátna správa je:

  • z funkčného hľadiska: jedna z foriem základných činností štátu (popri zákonodarnej, súdnej (a prokuratúrnej) činnosti); vykonávajú ju a jej nositeľmi sú orgány nazývané orgány štátnej správy
  • z organizačného hľadiska: súhrn orgánov štátnej správy, prípadne len výkonných orgánov štátu

Štátna správa tvorí spolu so samosprávou verejnú správu.

Orgány štátnej správy vykonávajú výkonnú, nariaďovaciu a podzákonnú činnosť.

Na Slovensku sa delí takto:

Na Slovensku pracuje v štátnej správe asi 88 tisíc zamestnancov.[1]

Dejiny upraviť

Reforma ESO upraviť

Cieľom reformy bolo „zvýšenie efektivity a transparentnosti v štátnej správe a lepším, dostupnejším, lacnejším a jednoduchším službám pre občana“, v každom okrese bude len jeden bod pre kontakt so štátnymi úradmi.[2] Obvodné úrady všeobecnej štátnej správy boli k 1. októbru 2013 nahradené 72 okresnými úradmi, ktoré sa nachádzajú spravidla v sídlach okresov. Okrem toho boli zrušené obvodné úrady špecializovanej štátnej správy, t.j. bolo zrušených 248 „obvodných úradov životného prostredia, obvodných úradov cestnej dopravy a pozemných komunikácii, obvodných lesných úradov, obvodných pozemkových úradov a správ katastra.“ a ich kompetencie boli prenesené inam.[2] Sťahovanie má prebiehať postupne, v 40 mestách sa vymenia len tabule, do jednej budovy sa zatiaľ úrady sťahujú iba v 19 mestách.[3] V meste Štúrovo okresný úrad z obvodného nevznikol, mesto nie je sídlom okresu (nachádza sa v okrese Nové Zámky), ale štátna správa v meste bude zachovaná.[2] Reforma ESO by mala byť ukončená v roku 2020.[3]

Referencie upraviť

  1. Reforma ESO: V októbri sa zrušia obvodné úrady, budú len okresné [online]. Banská Bystrica: bystricovniny.sk, 28.06.2013, [cit. 2013-10-30]. Dostupné online.
  2. a b c Štátna správa už v štruktúre 72 okresných úradov [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 1.10.2013, [cit. 2013-10-30]. Dostupné online.
  3. a b KOVÁČ, Peter, BARÁT, Andrej. Obvodné úrady vymenili tabule [online]. 1.10.2013, [cit. 2013-10-30]. Dostupné online.