Štajersko

rozlišovacia stránka

Štajersko (-slovenský tvar normovaný resp. kodifikovaný od roku 1940; predtým sa používali aj tvary Štýrsko alebo Štyrsko [1][2][3]; nem. Steiermark; slovin. Štajerska) môže byť:

  1. CZAMBEL. Rukoväť spisovnej reči slovenskej. 1902, S. 357 (tvar Štýrsko)
  2. Pravidlá slovenského pravopisu 1931 (uvedený je tvar Štyrsko) a 1940 (tvar Štýrsko je označený ako nesprávny a odkazuje sa na tvar Štajersko)
  3. Slovenská reč 1937-38 [1] S. 303 (Poznámka: Tvrdenie autora článku, že tvar Štýrsko bol v slovenčine "donedávna neznámy" nezodpovedá skutočnosti, ako vidno pri pohľade na slovenské texty z 19. storočia a napr. Czambelovu Rukoväť z roku 1902)
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.