Štandardná zlučovacia entalpia

Štandardná zlučovacia entalpia látky je zmena entalpie, ktorá sprevádza vytvorenie 1 molu tejto látky v jej štandardnom stave z chemických prvkov v ich štandardných stavoch (obvykle pri atmosférickom tlaku a teplote 25 °C). Značkou štandardnej zlučovacej entalpie je ΔHfO or ΔfHO.

Príklad:

Štandardnej zlučovacej entalpie oxidu uhličitého je entalpia nasledujúcej reakcie za vyššie uvedených podmienok:

C(s,grafit) + O2(g) → CO2(g)

Štandardná zlučovacia entalpia sa meria v jednotkách energie na množstvo látky. Najčastejšie to sú kilojouly na mol (kJ/mol). Vo fyzike sa často vyjadruje v elektrónvoltoch na časticu. To zodpovedá približne 100 kJ/mol.

Všetky prvky majú vo svojich štandardných stavoch (plynný kyslík, pevný uhlík vo forme grafitu, atď.) nulovú štandardnú zlučovaciu entalpiu.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Standardní slučovací entalpie na českej Wikipédii.