Štefan IV. (Uhorsko)

Štefan IV. (* asi 1133 – † 11. apríl 1165, Zemun) bol uhorský (proti)kráľ, ktorý bol korunovaný 27. januára 1163 a zosadený 19. júna toho istého roku. Bol synom uhorského kráľa Bela II. a Heleny, dcéry srbského veľžupana Uroša I.

Štefan IV.

Kaločský arcibiskup Miko koncom januára korunoval Štefana IV. za uhorského kráľa a ostrihomský arcibiskup Lukáš vyhlásil korunováciu za nezákonnú a Štefana IV. vyobcoval z cirkvi. Exkomunikovaný kráľ si síce nedovolil uväzniť arcibiskupa Lukáša ako to urobil jeho mladší brat a predchodca Ladislav II., obmedzil však predstaviteľom uhorského kléru možnosť slobodného pohybu a zakázal im priamo komunikovať s pápežskou kúriou. Súčasne zakázal vpustiť pápežských legátov do Uhorska.

Iné projektyUpraviťŠtefan IV.
Vladárske tituly
Predchodca
Ladislav II.
(proti)kráľ
11631163
Nástupca
Belo III.