Otvoriť hlavné menu

Štruktúra (algebrická) je objekt tvorený množinou a aspoň jednou operáciou definovanou na tejto množine. Ak množinu označíme A a operáciu *, štruktúru môžeme symbolicky označiť (A, *).