Žandárstvo

(Presmerované z Žandár)

Žandárstvo alebo žandarméria (z franc. gendarmerie, od starofranc. gens d'armes – ozbrojenci)[1] je vojenská organizovaná ozbrojená bezpečnostná zložka vykonávajúca funkciu polície.[2] Príslušník žandárstva sa nazýva žandár. Žandárstvo vzniklo vo Francúzsku a neskôr sa uplatnilo takmer vo všetkých európskych štátoch. V súčasnosti existujú žandárske zbory vo Francúzsku (Gendarmerie Nationale), Taliansku (Arma dei carabinieri), Portugalsku (Guarda Nacional Republicana), Španielsku (Guardia Civil) a na Ukrajine (Внутрішні війська України – Vnutrišni vijska Ukrajini a pod.).

Príslušník československého četníctva Ladislav Janda na koni (1938)

Žandárstvo na území Slovenska

upraviť

Na území Slovenska existovali žandári podľa predpisov Rakúskej monarchie (od roku 1849 – na základe cisárskeho výnosu č. 8/1849, na území Uhorska mali právomoc len do roku 1867), Uhorska (od roku 1881), medzivojnovej ČSR (1920 – 1939) a vojnovej Slovenskej republiky (1939 – 1945).

V ČSR sa oficiálne označovali ako četníctvo, v období Slovenskej republiky sa názov „četníctvo“ formálne zmenil na „žandárstvo“ (vyhláška Prezídia MV č. 246/1939 zo dňa 6. októbra 1939), neskôr bol zákon č. 299/1920 Zb. o četníctve upravený zákonom o žandárstve č. 48/1944 Sl. z. Obsah a podstata zákona však zostali nezmenené.[3] Žandárske organizácie a formácie boli zrušené nariadením SNR č. 6/1945 Zb. n. SNR a ich príslušníci mohli byť prevzatí do služieb Národnej bezpečnosti, ak sa aktívne zúčastnili na boji slovenského národa proti nemeckému nacizmu a po náležitom preverení.[3]

Činnosť

upraviť

Žandári slúžili na udržiavanie verejného poriadku a potláčanie nežiadúcich prejavov obyvateľstva napr. hladové demonštrácie, štrajky, pochody za prácu a chlieb a pod. Žandári okrem toho kontrolovali napr. poľovnícke a rybárske lístky, prepravu dobytka, chytali pašerákov tabaku, boli vysielaní na stráženie obilia.[3] Pole pôsobnosti česko-slovenského četníctva bolo predovšetkým na vidieku, mimo obvodov miest, kde vykonávala poriadkovú službu mestská a štátna polícia.[4] Hierarchicky spadalo pod pôsobnosť ministerstva vnútra. Vyšší dôstojníci boli prevažne Česi.

Referencie

upraviť
  1. Harper, Douglas R., ed. (2001 – 2014), „gendarme“, Online Etymology Dictionary, Lancaster, PA: Douglas R. Harper, OCLC 51773921 .
  2. „gendarmery“, Oxford English Dictionary Online, Oxford: Oxford University Press, c2014, OCLC 890249141 . [2. a.]A body of soldiers, mounted or unmounted, employed as police, esp. in France.“
  3. a b c žandárstvo, Slovenská terminologická databáza [online]. data.juls.savba.sk, 5.2.2008, rev. 2008-11-11, [cit. 2011-05-10]. Dostupné online.
  4. Ilek, M. Žandárstvo a právna úprava jeho postavenia v prvej Československej republike I. [online]. vhbeskydy.sk, 7.2.2009, [cit. 2011-05-10]. Dostupné online.