Železničná trať

umelá dopravná cesta pre železnicu spolu s príslušnými pevnými zariadeniami

Železničná trať je umelá dopravná cesta pre železnicu spolu s príslušnými pevnými zariadeniami, teda presnejšie železničné teleso spolu so všetkými stavbami potrebnými na železničnú prevádzku (čiže časť dráhy medzi stanicami, železničný spodok a železničný zvršok) a pevnými dráhovými zariadeniami.

Podľa rozchodu sa rozlišuje:

Na prepravu elektrickými jednotkami prepravujúcimi rýchlosťou vyše 200 km/h slúži vysokorýchlostná trať.

Pozri aj upraviť