Železnica (prítok Chotiny)

Železnica je potok v severnom výbežku Podunajskej nížiny, v severnej časti okresu Topoľčany.[1] Je to pravostranný prítok Chotiny, má dĺžku 17,5 km a je tokom V. rádu. Na hornom toku preteká lesnatým prostredím, po vstupe do nížiny napája vodnú nádrž Duchonka s rovnomenným rekreačným strediskom. V okolí obce Prašice sú na oboch brehoch viditeľné stopy eróznej činnosti zrážkovej vody (výmole).

Prameň: v Považskom Inovci na južných svahoch vrchu Panská javorina (942,6 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 650 m n. m.

Smer toku: od prameňa najprv na juh, ďalej sa stáča a tečie na východ, pričom utvára niekoľko zákrut, nad osadou Duchonka sa začína stáčať a pokračuje na juhojuhovýchod.

Geomorfologické celky:

Prítoky: sprava prítok (532,5 m n. m.) z lokality Zľavy, prítok z oblasti Horných Zliav, spod Tlstej hory (687,7 m n. m.), Potôčky, zľava dva krátke prítoky z oblasti Rakytiny, dva prítoky z oblasti Bielej Bukoviny, Osikový potok a prítok z oblasti Cukerne

Ústie: do Chotiny pri osade Mreža (severne od obce Jacovce) v nadmorskej výške približne 208 m n. m.

Obce: rekreačné stredisko Duchonka a obec Prašice[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-10-05]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-05]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-10-05]. Dostupné online.