Ženijné vojsko

(Presmerované z Ženista)

Ženijné vojsko je súčasťou pravidelných armádnych síl, vojak slúžiaci u tohto druhu vojska je označovaný ako ženista alebo pionier (historicky sapér - z francúzštiny, tak aj v mnohých iných jazykoch). Toto vojsko je špecializované na plnenie zvláštnych pozemných úloh pomocou špeciálnej, tzv. ženijnej techniky. Ženijné vojsko nie je určené pre priame vedenie boja, ale k zaisteniu technických prostriedkov a stavieb podporujúcich alebo umožňujúcich činnosť bojových jednotiek (tzv. ženijné zabezpečenie)[1]. Úlohou ženistov je jednak práca s výbušninami, mínovanie a odmínovanie, ako aj budovanie opevnení, ciest, mostov, atď. Pri útoku často postupujú pred jednotkami, aby vytvorili priechody v mínových poliach, prípadne výbušninami ničili nepriateľské opevnenia.

Poľskí ženisti v Pakistane
Mobilný rozkladací mostný tank MT-55. Vojenské múzeum Lešany.
Oleg Knorring: ženijné jednotky stavajú pontónový most, 1. august 1943, archív RIA Novosti

Úlohy vojska

upraviť

Medzi úlohy ženijného vojska patrí inštalácia vlastných a odstraňovanie nepriateľských zátarasov, ničenie nepriateľských krytov a opevnení prevádzkovo alebo strategicky nevhodných pre využitie vlastnými bojovými silami, ďalej zriaďovanie dopravných, presunových a zásobovacích ciest dočasného (provizórneho) alebo havarijného charakteru rýchle vystaviteľných, ako sú napríklad pontónové mosty a plavidlová preprava cez vodné toky. K činnosti vojska patria aj opevňovacie práce dôležitých objektov.

Hlavné úlohy jednotiek ženijného vojska možno rozdeliť na dve základné oblasti, ktoré sa však navzájom prelínajú.

Prvá oblasť, ženijná bojová podpora, v sebe zahŕňa úlohy a opatrenia zabezpečujúce vlastnú mobilitu vojsk, teda vojsk, ktoré podporujú. Sem možno zaradiť činnosti ako odstraňovanie nepriateľských zátarasov (mínové polia či nevýbušné zátarasy, závaly, barikády, blokády a stromové záseky). Ďalej zriaďovanie, opravy a údržbu ciest, zriaďovanie rôznych typov prepravísk, ako mosty na pevných či plávajúcich podperách, podvodné či brodové prepravisko.

Ďalej úlohy a opatrenia znižujúce mobilitu nepriateľa, teda: ničenie mostov, komunikácií a cestných objektov, pokladanie mínových polí, ničenie domov, zriaďovanie stromových zásekov, sústav nevýbušných zátarasov, nástražných mín a pod.

Úlohy zabezpečenia bojaschopnosti vojsk sú treťou oblasťou bojovej ženijnej podpory. Sem patria činnosti súvisiace s opevňovaním vlastných vojsk, budovanie okopov, krytov, opevnených skladov munície, výstavbu základní pri hrozbe náhleho napadnutia nepriateľom. Úlohy všeobecnej ženijnej podpory v sebe zahrňujú množstvo variabilných činností, napr. budovanie prístavov, letísk, opravy letísk, maskovanie, klamanie, priama bojová podpora (nasadenie ženistov ako jednotiek mechanizovaných) a pod.

Činnosť vojska

upraviť

Ženijné vojsko plní úlohy samostatne alebo v súčinnosti s inými druhmi vojsk. V dobách mieru plní úlohy spojené s civilnou ochranou a pomocou pri katastrofách prírodného alebo iného charakteru.

Referencie

upraviť
  1. Vejmelka, O. a kol., Vojenský výkladový slovník vybraných operačních pojmů. Správa doktrín Ředitelství výcviku a doktrín, Vyškov, 2005, s. 320

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Ženijní vojsko na českej Wikipédii.