Žiarivá hmota

Žiarivá hmota alebo baryónová hmota je hmota schopná vyžarovať alebo odrážať elektromagnetické žiarenie. Je zložená z baryónov. Jej opakom je tmavá hmota. Žiarivou hmotou sú tvorené všetky telesá na Zemi vrátane živých bytostí aj všetky objekty v slnečnej sústave, napriek tomu tvorí iba menšinu všetkej hmoty vo vesmíre.

V galaxiách sme schopní pozorovať iba žiarivú hmotu napriek tomu, že väčšina ich hmotnosti pripadá na neznámu tmavú hmotu

Pokiaľ žiarivá hmota vysiela alebo odráža viditeľné svetlo, nazývame ju viditeľnou hmotou. Ak telesá vyžarujú alebo odrážajú elektromagnetické žiarenie inej vlnovej dĺžky, rozlišujeme gama zdroje, röntgenové zdroje, ultrafialové zdroje, infračervené zdroje a rádiové zdroje.

Podľa elektrického náboja elementárnych častíc sa žiarivá hmota delí na:

  • koinohmotu - jej protóny majú kladný elektrický náboj a elektróny záporný. Všetky doteraz pozorované hviezdy a galaxie sú tvorené týmto druhom hmoty.
  • antihmotu - jej protóny majú záporný elektrický náboj a elektróny kladný. V pozorovanom vesmíre sa dlhodobo nevyskytuje.