Židovský kódex

Židovský kódex (oficiálne nariadenie č. 198/1941 Slov. z. o právnom postavení Židov) bolo vládne nariadenie v prvej slovenskej republike obsahujúce súbor protižidovských predpisov. Vydané bolo dňa 9. septembra 1941.

Išlo v prevažnej miere o kópiu nemeckých protižidovských zákonov. "Židia" boli definovaní na etnickom aj náboženskom princípe. Osoby spĺňajúce definíciu Žida boli pozbavené viacerých základných práv, všetkého nehnuteľného a časti hnuteľného majetku, vzťahovala sa na nich "pracovná povinnosť". Podľa vyhlášky z 18. 9. 1941 museli od veku 6 rokov povinne nosiť šesťcípu žltú hviezdu. Prezident republiky mal právo podpisovať výnimky.

ProtestyUpraviť

Proti nariadeniu protestovali v protestnom Memorande slovenskí biskupi v októbri 1941. Podobne Vatikán v nóte odovzdanej veľvyslancovi Karolovi Sidorovi 12. novembera 1941 nariadenie hodnotí ako "rasové zákony, ktoré obsahujú nariadenia priamo protiviace sa katolíckym princípom...".

TextUpraviť

Plný text možno nájsť na wikisource.

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť