Živočíšna ríša

Živočíšna ríša alebo presnejšie ríša živočíchy je taxonomická kategória v niektorých taxonomických systémoch. Bližšie pozri pod živočíchy a Systém živých organizmov.

Proces vyčleňovania sa človeka zo živočíšnej ríše označoval E. Haeckel termínom antropogenéza.