Živočíšna výroba

Živočíšna výroba je zložka poľnohospodárskej výroby.

Chov hovädzieho dobytka, kravín v Novoti, okres Námestovo.

Zhodnocuje zdroje rastlinnej výroby tak, že ich pretvára na živočíšne výrobky (mäso, tuk, mlieko, vajcia, koža a kožušina, perie), zabezpečuje výživu populácie proteínmi živočíšneho pôvodu a poskytuje aj suroviny pre časť spracovateľského priemyslu. Odpady živočíšnej výroby, ako napríklad hnoj, hydinový trus, spätne ovplyvňujú rastlinnú výrobu.