Žobravý rád alebo mendikantský rád je rád žobravých mníchov (=mendikantov), teda náboženský rád rôznej rehole, ktorý pôvodne nesmel mať nijaký majetok a jeho členovia žili z fundácií a milodarov. Žobravé rády vznikali od zač. 13. stor. v prostredí miest najmä s poslaním kazateľským (predikanti), pastoračným, učiteľským a kvôli sústavnému štúdiu teológie a filozofie.

Do stredovekej fázy svojím založením spadajú:

V druhej fáze vznikli z reforiem a vetvení rádov v priebehu 16. stor.:

Od Tridentského koncilu sa úplná chudoba vzťahovala na františkánov a kapucínov.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.