Žriebä

mladý kôň

Žriebä je samčie alebo samičie mláďa jednoprstých predstaviteľov čeľade koňovité a ich krížencov.