Я (minuskula я) je písmeno cyriliky. Jeho tvar sa v minuskulnom aj majuskulnom variante zhoduje s tvarom majuskuly písmena R v latinke otočeného podľa zvislej osi. Výslovnostne zodpovedá výslovnosti slabiky ja v slovenčine (ak nasleduje po tvrdej spoluhláske, vyslovuje sa len ako a, j sa "vyčerpá" na zmäkčenie spoluhlásky, podobne ako sa v češtine vyslovuje ako [ďe]).

Písmeno Я

Písmeno je obsiahnuté v azbukách východoslovanských jazykov a bulharčiny. Vyskytuje sa vo väčšine azbúk neslovanských jazykov, nie je obsiahnuté napríklad v osetskej a abcházskej azbuke. Vo väčšine prípadov ide o posledné písmeno azbuky, s výnimkou kaukazských jazykov, ktoré majú ako posledné písmeno zaradené písmeno Ӏ (paločka).

Písmeno Я sa vyvinulo z písmena Ѧ (malý jus).

Chantyjčina využíva k zápisu aj variant písmena Я s diakritikou: Я̆.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Я na českej Wikipédii.