.cf

internetová národná doména najvyššej úrovne pre štát Stredoafrická republika