.vc

internetová národná doména najvyššej úrovne pre štát Svätý Vincent a Grenadíny