0 (slovom nula; z lat. nullus – žiadny) je číslo, ktoré má tú vlastnosť, že platí:

−1 0 1
Celé číslo0
Slovomnula
Radová číslovka0.
(nultý)
Binárne02
Oktálne08
Hexadecimálne016

Číslo 0 na číselnej osi oddeľuje záporné čísla od kladných. Nula je takisto číslica, ktorá sa používa v číselných sústavách, kde pozícia číslice je dôležitá pre jej skutočnú hodnotu. Na nasledujúcej pozícii má číslica vyššiu hodnotu a číslica 0 sa používa k posunu číslice na nasledujúcu pozíciu. Napríklad v desiatkovom systéme má číslica 1 v zápise 100 hodnotu sto. V teórii množín je nula mohutnosť prázdnej množiny.
Obvykle sa radí medzi prirodzené čísla.
0 ako číslica má v ASCII hodnotu 48, hexadecimálne 30.

Pozri aj

upraviť