1 (číslo)

prirodzené číslo

1 (slovom jeden) je základná jednotka všetkých číselných sústav. Používa sa na označenie počtu jedinej podstaty, objektu. Je to tiež najmenšie kladné celé číslo a jediné prirodzené číslo (ak nepovažujeme nulu za prirodzené číslo), ktoré nie je ani prvočíslo, ani zložené číslo.

0 1 2
Celé číslo1
Slovomjeden
Radová číslovka1.
(prvý)
Číselná sústavajednotková
Gréckymi číslicamiΑ´
Rímskymi číslicamiI
Grécka predponamono-
Latinská predponauni-
Binárne12
Oktálne18
Hexadecimálne116

Matematika upraviť

Pre každé číslo x platí:

  •   (jeden je neutrálny prvok vzhľadom na operáciu násobenia)
  •  
  •  
  •  
  •   (hodnota 00 môže byť dodefinovaná ako 1, 0, alebo zostať nedefinovaná, pozri nula na nultú)