3 (číslo)

prirodzené číslo

3 (slovom tri) je prirodzené číslo nasledujúce po čísle 2 a predchádzajúce číslu 4. Je to druhé prvočíslo.

2 3 4
Celé číslo3
Slovomtri
Radová číslovka3.
(tretí)
Číselná sústavatrojková
Faktorizáciaprvočíslo
Delitele1, 3
Gréckymi číslicamiΓ´
Rímskymi číslicamiIII
Grécka predponatri-
Latinská predponatre-/ter-
Binárne112
Oktálne38
Hexadecimálne316

3 je aj číslica, v ASCII má hodnotu 51, hexadecimálne 3.

MatematikaUpraviť

  • 3 je druhé trojuholníkové číslo a jediné prvočíslo medzi trojuholníkovými číslami
  • 3 je prvé nepárne prvočíslo a druhé najmenšie prvočíslo
  • 3 je Mersennove prvočíslo ( )
  • 3 je prvé Fermatove číslo ( ).
  • 3 je štvrté číslo Fibonacciho postupnosti
  • Trojuholník je najjednoduchší geometrický obrazec v rovine. Jeho vlastnosťami sa zaoberá trigonometria.
  • Číslo je deliteľné tromi, ak je jeho numerický súčet v desiatkovej sústave deliteľný tromi.

ChémiaUpraviť