50. roky 1. storočia

desaťročie
Storočia:
 1. storočie pred Kr.1. storočie2. storočie 
Dekády:
 40. roky50. roky 1. storočia60. roky 
Roky:
 50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Udalosti upraviť