50. roky 14. storočia

desaťročie
Storočia:
 13. storočie14. storočie15. storočie 
Dekády:
 40. roky50. roky 14. storočia60. roky 
Roky:
 1350  1351  1352  1353  1354  1355  1356  1357  1358  1359 

Udalosti upraviť