50. roky 21. storočia

desaťročie
Storočia:
 20. storočie21. storočie22. storočie 
Dekády:
 40. roky50. roky 21. storočia60. roky 
Roky:
 2050  2051  2052  2053  2054  2055  2056  2057  2058  2059 

Udalosti upraviť