Otvoriť hlavné menu

UdalostiUpraviť

  • V Sýrii bol vytvorený dnes prvý známy text v arabskom písme.
  • Byzantský historik Prokopios zaznamenáva, že kmene germánskych Herulov sa pod tlakom Longobardov sťahovali od stredného Dunaja smerom na sever a prešli krajinami obývanými slovanskými kmeňmi. Môžeme to považovať za prvú historickú správu o prítomnosti Slovanov na území Slovenska.

ReferencieUpraviť

Ďurica, M. S.: Dejiny Slovenska a Slovákov. SPN, 1995.