70. roky 14. storočia

desaťročie
Storočia:
 13. storočie14. storočie15. storočie 
Dekády:
 60. roky70. roky 14. storočia80. roky 
Roky:
 1370  1371  1372  1373  1374  1375  1376  1377  1378  1379 

Udalosti upraviť