82P/Gehrels je periodická kométa, ktorú objavil Tom Gehrels.

82P/Gehrels
Objav
ObjaviteľTom Gehrels
Dátum objavu1975

Zoznam kométperiodických a neperiodických