Roky:
13 12 11 10 98 pred Kr.7 6 5 4 3
Desaťročia:
10. roky0. roky 1. storočia pred Kr.0. roky
Storočia:
2. storočie pred Kr.1. storočie pred Kr.1. storočie

Rok 8 pred Kr. v oblastiach:
Kultúra
HudbaUmenie


Zoznam vládcov:
Predstavitelia štátovVedúce osobnosti


Úmrtia upraviť