Abú Rawáš je archeologické nálezisko ležiace na západnom brehu rieky Níl, vzdialené asi 10 km od Gízy.

Zvyšky Radžedefovej pyramídy v hrobovom komplexe náleziska Abú Rawáš

Charakteristika

upraviť

Nachádza sa tu predovšetkým hrobový komplex tretieho faraóna 4. dynastie Radžedefa, ktorý tvorí najsevernejší okraj tzv. Mennoferskej nekropole panovníkov Starej ríše. Komplex bol pôvodne ohradený a v jeho okolí sa našli hrobky pochádzajúce z 3. tisícročia pred Kr. V ruinách zádušného chrámu pri severovýchodnom rohu Radžedefovej pyramídy, ktorá nebola pravdepodobne nikdy dokončená, sa našli fragmenty sôch tohto faraóna a jeho rodiny. Pri juhozápadnom rohu leží satelitná pyramída, východne od nej jama pre pohrebný čln.